กองตรวจคนเข้าเมืองพักงานเจ้าหน้าที่ 15,000 คน 

ประมาณเจ้าหน้าที่ 15,000 คนจะได้รับการถูกตัดออกจากกองกำลังในอาทิตย์หน้า ได้เตือนการพักงานที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคมถ้ารัฐสภาไม่ให้ทุนในการสนับสนุนเหตุฉุกเฉิน.ชาวอเมริกันและการบริการต่อคนเข้าเมืองจะส่งประกาศแจ้งต่อสามในสี่ของเจ้าหน้าที่เริ่มวันที่ 9 มิถุนายน  ในจดหมายมาในแบบฟอร์มแจ้งการพักงานที่ต้องการเพราะขาดแคลนกองทุนที่จะมาถึงช่วงสุดท้ายใน  30  วัน.

หากมีผลบังคับใช้, กองตรวจคนเข้าเมืองคาดว่าจะเลื่อนการพักงานออกไปอีกในสามสิบวันจนกว่าจะได้รับทุนจากรัฐสภา หรือเก็บเพิ่มจากค่าธรรมเนียม      เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง, หน่วยกองทุนที่ได้รับการสนับสนุน, ได้บอกให้เจ้าหน้าที่เดือนที่แล้วว่าประสิทธิภาพการดำเนินการยื่นคำร้องลดลงเกี่ยวกับเรื่องราวการระบาดโคโรน่าไวรัสได้ถูกนำไปในการสูญเสียรายได้อย่างที่คาดไม่ถึง, การจากอาจเกิดขึ้นได้ของหน่วย ที่ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้. กองตรวจคนเข้าเมืองได้ขออัดฉีดเงินจากรัฐสภา $1.2 พัน ล้านในการช่วยชดเชยการสูญเสีย, ได้พูดว่าจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียม 10% ต่อการจ่ายคืนอย่างเหมาะสม.

อย่างไรก็ตามโฆษกขององค์กรคณะกรรมการจัดสรร ได้กล่าวว่าตั้งแต่วันพฤหัสองค์กรบริหารทรั้มป์ยังไม่ได้ทำการขออย่างเป็นทางการต่อกองทุนฉุกเฉินแต่อย่างใด

การแจ้งพักงานคาดว่าจะตลอดในการจัดอันดับกองตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการดำเนินการได้พูด.  ผู้จัดการเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำต่อการพิจารณาว่า เจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นกำลังสำคัญต่อไปในประสิทธิภาพ 25%.ฝ่ายการบริหารได้คาดการณ์ว่าใช้เงินทุนหมดในการปฏิบัติการตามปกติในวันที่ 20 กรกฎาคม และจะเริ่มการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ก่อน 30 วัน ก่อนถึงวันกฎหมายกำหนด  อาทิตย์นี้, กองตรวจคนเข้าเมืองได้ส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่เตือนข้อจำกัดจรรยาบรรณในการจ้างงานภายนอก.

“ไมเคิ้ล โนว์เลส”, เจ้าหน้าที่ผู้ลี้ภัย และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสหพันธ์รัฐบาลอเมริกันเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในอาณาเขตวอชิงตัน, ได้พูดว่ามีความห่วงใยบางอย่างต่อการพักงานชั่วคราวอาจเป็นการถาวร.

“ทำไมเราจึงคิดว่าการดำเนินการทั้งหมด เมื่อประธานาธิบดีทำทุกอย่าง, เขาสามารถที่จะปิดการเข้าเมืองตามกฎหมาย?” “โนว์เลส” พูดว่า ในคำถาม ปัญหางบประมาณของกองตรวจคนเข้าเมืองจะครอบคลุมมากกว่าการระบาดในปัจจุบัน.  เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนที่ได้รับกระทบมีคำถามว่าการระบาดจะเป็นที่รับผิดชอบที่แท้จริงต่อปัญหากองทุนของหน่วย, ข้อสังเกตขององค์กรบริหารทรั้มป์ต่อข้อจำกัดการเข้าเมืองตามกฎหมายก็ได้ถูกกระทบต่อหน่วยจัดเก็บค่าธรรมเนียม.

เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง, สหพันของพวกเขาและผู้มีส่วนได้รับผลกระทบบางคนได้ผลักดันรัฐสภาให้แก้ไขสถานการณ์การระดมทุน.  “โนว์เลส”ได้เติอน ถ้าการพักงานเป็นผล, การล่าช้าและตกค้างที่กองตรวจคนเข้าเมือง “จะกองเป็นลูกบอลลูน”.

“โนว์เลส” ระมัดระวังด้วยว่า ””การกระทบขั้นสุดท้าย” วิกฤติกองทุนอาจจะทำให้รู้สึกต่อการลดขวัญกำลังของประชาชนและลงท้ายด้วยการสูญเสียเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสเกือบทั้งหมด.  “เราอาจจะสูญเสียเจ้าหน้าที่เป็นพัน ผู้ซึ่งมีผู้พูดว่า, ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยการถูกพักงาน” และ ไปหางานใหม่, เขาได้พูด.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply