สาวหล่อ เกย์ กระเทย แปลงเพศ ผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน

gay-pride-5008125_960_720

กองตรวจคนเข้าเมืองออกกฎใหม่ I-129CW ในวันที่ 18 พฤษภาคม ได้ออกกฎขั้นสุดท้ายต่อข้อบังคับการใช้แรงงานในเกาะมาเรียน่าเหนือของอเมริกา ในปี 2018 กฎข้อบังคับจะเป็นผลในวันที่ 18 มิถุนายนหรือก่อน จะทำการแก้ไขฟอร์ม I-129CW, ...

Continue reading

ศาลสูงเห็นชอบต่อองค์กรบริหารทรั้มป์

US Supreme Court

ศาลสูงเห็นชอบต่อองค์กรบริหารทรั้มป์กระตุ้นยกเลิกต่อกรณี เมื่อ ๒๕ มิถุนายน, ศาลสูงได้ออกกฎจำกัดการพิจารณาของศาลในนโยบายการกระตุ้นยกเลิกที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ  ศาลได้เขียนต่อ อย่างคนเข้าเมืองที่ไม่มี”การติดต่อกับที่สถาปนาแล้ว” ในขณะนี้ ...

Continue reading

จัดตารางนัดหมายใหม่ของกองตรวจคนเข้าเมือง

US Supreme Court

ศาลสูงได้อนุญาตกรณี กฎหยุดเวลาสำหรับวาระต่อไป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  ศาลสูงได้ประกาศว่าจะมีการพิจารณากองตรวจคนเข้าเมือง กรณีกฎหยุดเวลาในวาระต่อไป.  กฎหยุดตรงเวลาได้เพิ่มขึ้นให้กับกองตรวจคนเข้าเมือง ...

Continue reading

Supreme Court ruled to let DACA stand

US Supreme Court

ศาลสูงมีมติให้ DACA ดำเนินการต่อ ศาลสูงออกกฎแด๊กก้าอยู่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนศาลสูงออกกฎตรงข้ามองค์กรบริหารทรั้มป์ ประธานาธิบดีพิจารณาจะปิดให้สิ้นสุดต่อนโยบาย ผลลงคะแนน 5-4 ...

Continue reading