ศาลสูงมีมติให้ DACA ดำเนินการต่อ

ศาลสูงออกกฎแด๊กก้าอยู่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนศาลสูงออกกฎตรงข้ามองค์กรบริหารทรั้มป์ ประธานาธิบดีพิจารณาจะปิดให้สิ้นสุดต่อนโยบาย ผลลงคะแนน 5-4 การพิจารณาต่อฐานที่ไม่เหมาะสมและองค์กรบริหารทรั้มป์ไม่ได้ให้เหตุผลที่เหมาะสมต่อการจบโปรแกรม. หมายความว่า?แด๊กก้า?ยังคงได้ไปต่อ, อาจจะเป็นไปได้ที่องค์กรบริหารทรั้มป์จะดำเนินการให้เหมาะสมเพื่อจะให้โปรแกรมจบลง. จากสี่ของห้าของผู้พิพากษาส่วนใหญ่หยุดการโต้เถียงในการพิจารณาจบแด๊กก้าได้ถูกกระตุ้นเลือกปฏิบัติต่อชาวลาติน.? ผู้พิพากษา โทมัส,คาวานอจ์,และ กอร์ซัส ไม่เห็นด้วย.

ศาลได้พิจารณาอย่างไรบ้าง?

ศาลได้ให้ความเห็นชอบต่อโปรแกรม?แด๊กก้า? ปฏิเสธองค์บริหารทรั้มป์ 2017 พยายามจะยกเลิกโปรแกรม การตัดสินครั้งนี้ได้นำโปรแกรมกลับมาใช้อย่างสมบูรณ์ ทั้งสอง การเริ่มขอและการต่ออายุจะรับโดยกองตรวจคนเข้าเมือง

1.ปัจจุบัน?แด๊กก้า?ได้รับการป้องกันการถูกเนรเทศ มีสิทธิ์ต่อผลประโยชน์ในโปรแกรมอย่างเช่นทำงานได้

2.ผู้ที่ได้รับ?แด๊กก้า?สามารถที่จะยื่นขอต่ออายุเพิ่มสองปี.

3.บุคคลที่ไม่เคยได้รับแด๊กก้า มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องขอในเวลานี้.

4.บุคคลที่มีสิทธิ์ควรจะปรึกษากับผู้บริการทางกฎหมายให้ข้อความเกี่ยวกับการยื่นขอแด๊กก้าครั้งแรก, การต่ออายุที่ยังมีอายุในโปรแกรมอยู่, และ/หรือได้รับการคัดเลือกเหมาะสมต่อผู้อื่น ตัวเลือกถิ่นฐานถาวรเพิ่มเติม.

5.อาจจะเป็นไปได้การขอทัณฑ์บนล่วงหน้าอีก ที่อนุญาตให้ผู้ได้รับแด๊กก้าเดินทางออกนอกประเทอเมริกา และกลับมา.? ถึงอย่างไรก็ ตาม ในรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งที่เป็นไปได้ยังไม่กระจ่าง, และผลกระทบของการระบาดโควิด-19 อาจจะจำกัดต่อการเดินทาง.ตรวจสอบกับการบริการทางกฎหมายที่จะให้ข้อความมากกว่านี้.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply