Same Sex Relationship US Visa

แชร์ประสบการณ์ของ I-130??

เล่าถึงความรู้สึกดีๆที่ประทับใจในการได้ทำวีซ่าให้กับลูกความของเรา ทุกคนที่ได้รับวีซ่าและได้ไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในอเมริกา จากประสบการณ์ของเราที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามา มากกว่า 50 ปีและทนายซึ่งเป็นคนไทยที่เกิดที่อเมริกา ทำให้บริษัท? Virasin & Partners??เข้าใจความรู้สึกของการย้ายถิ่นฐาน ของแต่ละคนที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศ เรามีลูกความหลายๆคนที่ได้รับวีซ่าและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ที่ US ต้องการแชร์? เรื่องราวว่าเราได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรบ้าง ในแต่ละเคส ทางเราจะช่วยดำเนินเรื่องทุกอย่างจนกระทั่งพวกเขาถึงจุดหมายไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมปรึกษาและติดต่อได้ตลอดเวลา.เราสร้างความเป็นกันเองให้กับลูกความทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวเดี่ยวกัน

I-130 เคสคู่สมรสจดทะเบียนที่อเมริกา เพราะเป็นการแต่งงานแบบรักเพศเดียวกัน แต่สัมภาษณ์ที่ไทย ระหว่างรอคอยการสัมภาษณ์ได้ท่องเที่ยวที่อเมริกาบังเอิญได้ไปเยียมญาติที่มีร้านนวดแผนไทยโบราณโดยมีตำรวจอเมริกันได้บุกเข้ามาจับคนในร้านโดนถูกรวบตัวไปด้วยข้อหาค้าประเวณีศาลถูกฟ้องขึ้นแต่เขาไม่ทราบว่าเรื่องจะเข้าถึงตัวตอนสัมภาษณ์ที่สถานทูตในประเทศไทย วีซ่าถูกปฎิเสธข้อหาค้าประเวณี ลูกความได้พบบริษัท Virasin & Partners จาก website โทรหาเราอย่างรีบด่วน ทนายได้สอบถามข้อมูลและดำเนินเรื่องให้ทันที ด้วยความสามารถของทนายเรื่อง Waiver ได้ อนุมัติ (approved) ภายในเดือน ตอนนี้เขาได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาและได้เปิดธุรกิจร่วมกับสามี? เขาขอบคุณทนายเราพร้อมกล่าวว่า ช่วยเหลือเขาได้ทำตามที่ได้วาดความฝันที่เขาต้องการได้เป็นความจริง

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply