K-1 วีซ่าเป็นการเข้าครั้งเดี่ยวตามปกติจะมีอายุ ๖ เดือนจากการอนุมัติ การต้องการต่อผู้ถือK-1 วีซ่าต่อการอนุมัติการเดินทางภายในเวลา ๖ เดือนของวีซ่า ถึงอย่างไรก็ตามหลายครั้งที่มีการแทรกแซงต่อชีวิตในการดำเนินการ

ผู้ถือK-1 วีซ่าจะต้องมีแปลนในการจากประเทศแล้วมาประเทศอเมริกา หลังจากนั้นมีการเมืองเข้ามาแทรกแซง ซึ่งปกป้องผู้ถือK-1 วีซ่าในการออกตรงเวลา หรือ K-1 วีซ่าจะได้รับอนุมัติก่อนกำหนดตามที่คาดหวังและผู้ถือK-1 วีซ่ามีเวลาเพิ่ม ๒-๓ เดือนต่อการสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา ผลที่ตามมา, ผู้ถือK-1 วีซ่าหมดอายุลงและไม่สามารถที่จะใช้อีกต่อไป

ตัวอย่างอีกอย่างคือฉได้ออกจากประเทศและเดินทางเข้าประเทศอเมริกา มีเหตุโศรกนาฏกรรมกลับบ้าน และ ถือK-1 วีซ่าที่จะต้องกลับบ้านก่อนที่แต่งงานและได้ยื่นคำร้องในการปรับเปลี่ยนสถานะ? ตั้งแต่K-1 วีซ่าในการเข้าคนเดียว หลังจากผู้ถือ K-1 วีซ่าได้ออกจากอเมริกา จะไม่สามารถเข้าไปอีกถ้าไม่มีวีซ่าใหม่

ดังนั้นผู้ยื่นคำร้องและคู่หมั้นจะทำอย่างไร?? เขาทั้งคู่ควรจะพยายามยื่นคำร้องใหม่สำหรับK-1 วีซ่า? มีจำนวนมากที่ไม่ต้องการคอยอีก ๘ เดือนต่อการดำเนินการ การพูดคุยความสัมพันธ์ในระยะห่างไกลมันยุ่งยากและเป็นเหตุผลที่ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะยื่นนคำร้องให้เร็วกว่าการดำเนินการยื่นคำร้อง K-1 วีซ่าที่มีจำกัด? ?จะเป็นไปได้ว่าการยื่นขอ K-1 การยื่นครั้งที่สองจะถูกปฏิเสธถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติในครั้งแรก

สำหรับผู้ถือ K-1 วีซ่า ผู้ซึ่งไม่เคยใช้วีซ่า? เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะตรวจสอบวีซ่าใหม่นานเท่านานที่ผู้ยื่นคำร้องและคู่หมั้นยังคงพร้อมที่จะแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและยังต้องการที่จะแต่งงานกันภายในเก้าสิบวันหลังจากที่คู่หมั้นได้เข้ามาที่ประเทศอเมริกา? การตรวจสอบขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของเจ้าหน้าที่กงสุลแต่เพียงผู้เดียว ?คู่หมั้นจะต้องสามารถที่จะพิสูจน์ว่า เขา/เธอ ไร้ความสามารถที่จะใช้วีซ่าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกินกว่า เขา/เธอ จะควบคุม? ถ้าคู่หมั้นถูกพิจารณามีสิทธิ์ที่จะได้รับวีซ่าแทนที่ เขา/เธอจะได้รับการปรับปรุงบันทึกใหม่และจะถูกคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ถูกโน้มน้าวใจในการแต่งงาน การตรวจสอบจะถูกปฏิเสธ

ถ้าคู่หมั้นได้ใช้ K-1 วีซ่าเข้าอเมริกาและกลับก่อนแต่งงาน เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจะออก K-1 วีซ่าให้ใหม่ในช่วงเวลาที่วีซ่ายังไม่เกินเก้าสิบวันหลังจากที่การเข้าครั้งแรกผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในการเข้าอเมริกาในต้นฉบับ K-1 วีซ่า? คู่หมั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการต่อคำร้องใหม่ นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องและคู่หมั้นยังคงต้องการและพร้อมที่จะแต่งงาน? ทั้งคู่จะต้องให้คำอธิบายต่อเจ้าหน้าที่กงสุล ทำไมคู่หมั้นกลับโดยไม่มีการแต่งงาน? การพิจารณาที่จะออกวีซ่าให้ใหม่อยู่ในดุลย์พินิจของเจ้าหน้าที่กงสุล

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply