Immigration Waiver

ค่าธรรมเนียม”แด๊กก้า”ช่วยให้กองตรวจคนเข้าเมืองลอยตัว ตั้งแต่ศาลสูงได้ออกกฎให้เก็บ”แด๊กก้า”ไว้ ความหวัง”แด๊กก้ารอคอยการการพิจารณา ถ้ากองตรวจคนเข้าเมืองเริ่มกลับมาดำเนินต่อคำร้องอีก  ถ้ารัฐบาลกลางเรื่มรับคำร้องใหม่, ”แด๊กก้า”อาจจะเป็นโปรแกรมหนึ่งที่จะช่วยกองตรวจคนเข้าเมืองรอดพ้นจากการขาดดุลในเวลานี้.  ปัจจุบัน ถ้ากองตรวจคนเข้าเมืองไม่ได้รับ$1.2 ล้านจากรัฐสภาในเดือนสิงหาคม, มากกว่า 70% เจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองจะถูกพักงาน

ประธานิบดีทรั้มป์อนุมัติการเข้าเมืองได้ลดลง 9 จุด ระหว่างพรรครีพับลีกั้นส์ จากโพลใหม่ของ Hill-HarrisX ได้พบว่าการออกเสียงของพรรครีพับลีกั้นส์อนุมัติประธานาธิบดีทรั้มป์ในเรื่องคนเข้าเมืองถูกลดลง 9 จุดเดือนที่แล้ว. ขณะที่91%ของการออกเสียงพรรครีพับลีกั้นส์อนุมัติให้จัดการคนเข้าเมืองของทรั้มป์ในเดือนพฤษภาคม, ระดับได้ตกลงอยู่ที่ 82 % ในเดือนมิถุนายน. จากผู้ออกเสียงโดยทั่วไปแล้วได้ลดลงจาก 54% ในเดือนพฤษภาคม เหลือ 47% ในเดือนมิถุนายน.

องค์กรบริหารทรั้มป์ได้ตัดสินเซ็นต์สัญญาสำหรับ”ตามความจริงกำแพงชายแดน” องค์กรบริหารทรั้มป์ได้แจ้งว่าได้ตัดสินเซ้นต์สัญญากับบรัทเทคโนโลยี เริ่มการติดตั้งหอคอย”การเฝ้าระวังด้วยตนเอง”ตามชายแดนอเมริกา-เม็กซิโก.  ตามหน่วยปกป้องชายแดน, 200 หอคอยเหล่านี้ที่ได้วางแผนที่จะใช้งานตามชายแดนภาคใต้ในปี2022. เซ็นสัญญากับ”อุตสาหกรรมแอนดูริว” เป็นเวลา 5 ปี.

ข้อจำกัดใหม่คนเข้าเมืองสามารถที่จะเป็นผลร้ายค่ออุตสาหกรรม”Philadelphia’s flourishing biotech” ในวันที่ 22 มิถุนายน, ประธานาธิบดีทรั้มป์ได้เซ้นต์คำสั่งผู้บริหารให้หยุดการอนุมัติเกือบทุกประเภทวีซ่าทำงานจนถึงสิ้นปี จำนวนมากของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆในบริเวณฟีลาเดลเฟีย พึ่งพาเป็นอย่างมากต่อ H-1B วีซ่าทำงาน.  อุตสาหกรรมชีวภาพและวิชาการ เช่นเดียวกันที่พึ่งพาเป็นอย่างมากกับผู้ใชัแรงงานต่างด้าวในการค้นคว้าสิ่งที่สำคัญให้เสร็จสมบูรณ์.  ความต้องการผู้ใช้แรงงานต่างด้าวหมายความว่าการจำกัดวีซ่าสามารถทำร้ายอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่กำลังเจริญเติบโตในบริเวณฟีลาเดลเฟีย

ทนายคนเข้าเมืองซานฟรานซิสโกให้มีจำนวนพลเมืองที่ถูกกักกันในบริเวณน้อยลงไปต่อสองในสาม. ในเดือนมีนาคม, สำนักงานป้องกันสาธารณะในซานฟรานซิสโกได้ร่วมกับสหภาพเสรีภาพชาวอเมริกันได้ฟ้องร้องต่อความต้องการให้ปล่อยตัวผู้ถูกกักกันในหน่วยด่านตรวจคนเข้าเมือง กังวลเรื่องสุขภาพที่มีอยู่แล้ว.  ความสำเร็จในการฟ้องร้องได้นำให้จำนวนของผู้ถูกกักกันน้อยลงในสถานกักขัง ที่”เมซ่า เวอดี และ เขต ยูบา”. ตามเวลาสองอาทิตยที่แล้วพลเมืองที่ถูกกักกันรวมเป็น 174, ลดลงจาก 523.สำนักงานป้องกันสาธารณะในซานฟรานซิสโก ตอนนี้มีหน่วยงานที่อุทิศให้กับการเข้าเมืองและจะทำต่อไปในขอบเขตประกันคนเข้าเมือง,ถูกเนรเทศ,และการการเพิ่มการตรวจสอบโควิด-19ในสถานที่กองตรวจคนเข้าเมือง

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply