DACAรอการตัดสินจากศาลสูง

  • กองตรวจคนเข้าเมืองได้เลื่อนการปล่อยตัวไปโดยมีทัณฑ์บนในช่วงเปลี่ยนผ่านต่อเฉพาะคนในทางเหนือของเกาะมาเรียน่า.  ในวันที่ 17 มิถุนายน, กองตรวจคนเข้าเมืองได้ประกาศว่าจะเป็นการอัตโนมัติในการเลื่อนการปล่อยตัวไปโดยมีทัณฑ์บนและการอนุมัติการจ้างงานสำหรับเฉพาะแรงงานต่างด้าวในเครือจักรภพทางเหนือของเกาะมาเรียน่า. โดยพาะกรณีนี้จะนานถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2020 และการยื่นคำร้องสำหรับผู้พ้นโทษผู้ซึ่งมีสถานะจะหมดอายุในวันที่ 29 มิถุนายน 2020. ถ้าผู้พ้นโทษไม่ยื่นฟอร์ม I-955 และ I-765 โดยในวันที่ 17 สิงหาคม การปล่อยตัวไปโดยมีทัณฑ์บนจะหมดเวลา.
  • อเมริกาได้เลื่อนจำกัดการเดินทางไปแคนนาดาและเม็กซิโก  ในวันที่ 16 มิถุนายน องค์กรบริหารทรั้มป์ได้ประกาศว่าจะเลื่อนการจัดการเดินทางต่อการเดินทางที่ไม่สำคัญต่อทั้งสองด่านแคนนาดาและเม็กซิโก.  เป็นข้อจำกัดต่อทุกๆประเทศและอยู่ในขั้นพื้นฐานของความเสี่ยงต่อโคโรน่าไวรัส. การเลื่อนออกไปในครั้งนี้อีกเป็นเวลา 30 วัน
  • กฎแรกของวงจรได้กล่าวว่าผู้ต้องการลี้ภัยได้ถูกปฏิเสธในการเข้าถึงผู้ให้คำแนะนำ ในวันที่ 15 มิถุนายน คณะลูกขุนวงจรแรกได้พิจารณาต่อคนเข้าเมือง ได้ปฏิเสธต่อผู้ต้องการลี้ภัย มีชื่อว่า แอนนา เฮอแนนเด็ซ ลารา ที่เธอมีสิทธิ์ในทางกฎหมายเข้าถึงผู้ให้คำแนะนำ.  ในปี 2013 ผู้พิพากษาคนตรวจคนเข้าเมืองได้ปฏิเสธเลื่อนเวลาต่อการพิจารณา เพื่อให้ทนายของเธอปรากฏตัว หมายความว่าเธอไม่มีผู้เป็นตัวแทนในการฟังคำพิพากษาและการร้องขอของเธอต่อการผ่อนผันเนรเทศได้ถูกปฏิเสธ. สภาพเสรีภาพชาวอเมริกัน ผู้ซึ่งเป็นตัวแทน”เฮอแนนเด็ซ”ได้พูดว่ากฎนี้จะอนุญาติให้ผู้ถูกกักกันในอนาคตมีเวลาพอที่จะหาทนายความ
  • ที่ศูนย์กองตรวจคนเข้าเมืองได้ปิดการเรียกหาต่อกลุ่มนักเคลื่อนไหว ปัจจุบันที่ศูนย์”โอเต เมซ่า” เริ่มปิดการเรียกหาจากผู้ถูกกักกันถึงศูนย์ต่อต้าน”โอเต เมซ่า” ศูนย์ต่อต้าน”โอเต เมซ่า” เป็นกลุ่มของผู้สนับสนุนผู้ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินสำหรับเป็นค่าอาหาร การเรียกหาทางโทรศัพท์และฟังเกี่ยวกับการการกระทำในบริเวณศูนย์กักกัน. “คอร์ซีวิค”เป็นบริษัทนิติบุคคลที่บริหารโดยศูนย์กักกัน ได้ยืนยันว่าได้ปิดกั้นหมายเลข ได้พูดว่า ผลของการเรียกอยู่ในพฤติกรรมที่ถูกทำลาย.
  • ผู้ย้ายถิ่นฐานและทนายยังคงห่วงใยรอคอยการตัดสินของศาลสูงต่อ”DACA” ศาลสูงสุดได้ยินการถกเถียงในศูนย์ที่เกี่ยวกับ”DACA” ในวาระนี้จะออกกฎเร็วๆนี้ ศาลสูงจะจะออกกฎหรือว่าประธานาธิบดีทรั้มป์อาจจะยกเลิก”DACA”.  ถ้าศาลสูงออกกฎเห็นชอบต่อองค์กรบริหารทรั้มป์และรัฐสภาไม่ให้ผ่าน จะมีการป้องกันที่อื่นใดสำหรับผู้ได้รับสถานะ”DACA” เมื่อนั้น  650,000 ผู้ได้รับมีสิทธิ์สำหรับการเนรเทศ

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply