ชี้แจงการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง

Clarification on Continuous Residency 2020-02-28

  • The H-2B cap has been reached for the second half of the fiscal year. H-2b are for seasonal non-agricultural workers such as employees at resorts. On February 26, USCIS published an announcement that the cap on H-2B petitions for the second half of fiscal year 2020 has been met. Any petitions filed after February 18 with requested employment start dates before October 1, 2020, will be rejected.
  • The H-2B cap การยื่นคำร้องแรงงานได้ครบกำหนดครึ่งหลังของปี H-2b สำหรับผู้ใช้แรงงานนอกฤดูกาลการเพาะปลูก อย่างเช่นลูกจ้างที่ รีสอร์ท ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ทางตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาได้ประกาศว่าจำนวนของ H-2B ในการยื่นขอครึ่งหลังของปี 2020 ได้ครบกำหนดแล้ว การยื่นขอ หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ เกี่ยวกับการว่าจ้าง เริ่มตั้งแต่ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2020 จะถูกการปฏิเสธ
  • A USCIS policy manual update has clarified the effect of long absences from the U.S. on continuous residency. On February 26, USCIS published an update to the policy manual. The update clarified that applicants absent from the U.S. for more than 6 months but less than a year must overcome the presumption that they have broken the continuity of residence in the U.S. It also clarifies that if continuity of residence is broken, the applicant must establish a new period of residency before applying for citizenship. These requirements already existed but have now been clarified in the policy manual.
  • นโยบายการปรับปรุงคู่มือของกองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา ได้ชี้แจงว่า จะมีผลกระทบต่อการขาด-ตอนการอาศัยอยู่ในอเมริกา ติดต่อกันเป็นเวลานาน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาได้เผยแพร่การปรับปรุงคู่มือนโยบาย? ได้ชี้แจงว่าผู้สมัครขาดการอาศัยอยู่ในอเมริกามากกว่า 6 เดือนแต่น้อยกว่าหนึ่งปี จะต้องพิสูตในข้อสันนิษฐานว่า เขาได้ขาดการพักอาศัยอในอเมริกามาโดยตลอด มีการชี้แจงอีกว่า ถ้าขาดการอาศัยมาโดยตลอด ผู้สมัครจะต้องเริ่มต้น สร้างช่วงเวลาใหม่ของการอยู่อาศัย ก่อนที่จะยื่นขอการเปลี่ยนเป็นสัญชาติอเมริกัน ข้อต้องการเหล่านี้มีอยู่แล้ว แต่เดี๋ยวนี้ได้ได้จัดทำการชี้แจงอยู่ในคู่มือนโยบาย.
  • Mexico is concerned that a recent Supreme Court ruling on cross-border shootings will set a precedent. On Tuesday, the Supreme Court barred a lawsuit by the family of a Mexican teenager shot on the Mexican side of the border against a Border Patrol agent who was on the U.S. side. In response, the Mexican government had ?deep concerns about the effects that this decision will have on other similar cases, in which Mexican citizens have died from gunshots fired by U.S. agents towards the Mexican side.”
  • ?เม็กซิโก? เป็นห่วงศาลสูง พิจารณาคดีเกี่ยวกับ ?การยิงข้ามเขตแดน? จะตั้งเป็นแบบอย่าง ?ในวันอังคาร ศาลสูงได้ห้าม ครอบครัวของเด็กหนุ่มชาวเม็กซิกันที่ถูกยิงในชายแดนเม็กซิโก มิให้ฟ้องร้องหน่วยลาดตระเวนที่อยู่ชายแดนอเมริกา ในคำตอบ รัฐบาลเม็กซิโกได้ ?เป็นห่วงมากในผลกระทบการตัดสินใจ จะมีกรณีอื่นที่คล้ายกัน ผู้ซึ่งชาวเม็กซิกันตายจากการถูกยิง จากหน่วยลาดตระเวนของอเมริกัน ไปในชายแดนเม็กซิโก?
  • Houston has set up an immigrant defense fund. Harris County, Texas, which includes the city of Houston, has approved a plan for a program to provide legal services to documented and undocumented immigrants. Harris is the most populous county in Texas and one of the most diverse counties in the U.S. It will be several months before planning is finished and the program is put in place.
  • ฮุสตันได้ได้ตั้ง?กองทุนการป้องกันผู้ย้ายถิ่นฐาน? ในเขต?แฮริส? รัฐเท็กซัส ซึ่งรวมถึงเมืองฮุสตันด้วย ได้รับการอนุมัติแผนสำหรับโปรแกรมที่จะให้การช่วยเหลือการบริการเกี่ยวกับกฎหมายให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานที่มีเอกสารและผู้ย้ายถิ่นฐานที่ไม่มีเอกสาร ในเขต?แฮริส?เป็นเขตที่มีประชากรที่หนาแน่นที่สุดในรัฐเท็กซัสและเป็นเขตที่มีเมืองหลากหลายเขตมากที่สุดในอเริกา ในอีกสองสามเดือนก่อนที่การวางแผนนี้จะสำเร็จและโปรแกรมจะได้เข้าไปในสถานที่ให้บริการกับผู้ย้ายถิ่นฐาน.
  • The ACLU of Pennsylvania has sued to help a detained immigrant after he could not make bail. Julio Ortega Campo Verde has been detained for more than 18 months after he could not pay the $10,000 bail set by the immigration judge. On Tuesday, the ACLU of PA filed a lawsuit on Ortega Campo Verde?s behalf, arguing that the bond was set at an ?impossibly high amount? and holding him for this violates his due process and equal protection rights. They say that the court should consider his inability to pay the bond. Ortega Campo Verde was arrested by ICE after a probation appointment in 2018, and while he is in detention, his wife and children, all U.S. citizens, have fallen into debt.
  • สหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน เพ็นซีวาเนีย ได้ฟ้องร้องเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานที่ถูกกักขัง หลังจากที่ไม่สามารถจ่ายค่าประกัน ฮูลิโ ออเทก้า แคมโพ เวอดี ได้ถูกกักขังเป็นเวลามากกว่า 18 เดือน หลังจากที่เขาไม่สามารถจ่าย $10,000 เป็นค่าประกันที่ตั้งโดยผู้พิพากษาคนตรวจคนเข้าเมือง ในวันอังคารสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน เพ็นซีวาเนีย ได้ยื่นการฟ้องร้อง เป็นตัวแทน? ออเทก้า แคมโพ เวอดี ถกเถียงเกี่ยวกับค่าประกันที่ตั้งไว้?อย่างสูงมาก? และได้กล่าวหาในการละเมิดกระบวนการเขาและการป้องกันสิทธิที่เท่าเทียมกัน? พวกเขาได้บอกว่า ศาลควรจะพิจารณา การไม่มีความสามารถของเขาในการจ่ายค่าประกัน? ออเทก้า แคมโพ เวอดี ถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หลังจากที่วันนัดหมายการควบคุมความประพฤติในปี 2018 และ ในขณะที่ถูกกักขัง ภรรยาและลูกๆ ผู้เป็นอเมริกันทั้งหมด ได้ตกเป็นหนี้.
0
Comments

Leave a Reply