กฎระเบียบใหม่ ของการขอสวัสดิการรัฐ

2020-02-24 New Public Charge Rule

ทำไมมันถึงสำคัญ: กฎหมายใหม่ ของสวัสดิการรัฐสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผลประโยชน์กับคนรวยและคนทีมีสุขภาพดี เป็นการทดลองว่าพวกคนหลายแสนไม่สามารถเข้ามาอยู่ในอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายตามกติกาใหมี้

 • กติกาใหม่ทำให้ยากขึ้นสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง เช่นเดียวกับผู้ที่สุขภาพไม่ดีหรือผู้ยากจนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในอเมริกา
 • การยื่นขอใบเขียวสำหรับคนที่ขอสวัสดิการรัฐ จะถูกปฎิเสธ เพราะขอความช่วยเหลือจากรัฐ


ข้อมูลสำหรับผู้ขอย้ายถิ่นฐานที่ทำให้เสียโอกาสขอใบเขียว

 • มีรายได้ไม่ถึง 250%ของระดับต่ำสุด หรือ $76,700.00 สำหรับครอบครัว 5 คน
 • มีอายุที่แก่กว่า 61 ปี หรือ ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่มีประกันสุขภาพของตัวเอง
 • ไม่ได้เป็นนักเรียนเต็มเวลาหรือไม่ได้ทำงาน
 • พูดภาษาอังกฤษไม่คล่องแคล่ว
 • มีการจำนอง ยังผ่อนจ่ายรถยนต์ หรือ มีบัตร?เดบิด?(บัตรหักบัญชี)

ผู้ย้ายถิ่นฐานที่เคยใช้ ผลประโยชน์ของสวัสดิการรัฐ มามากกว่าสามปี แน่นอนว่าจะถูก ปฏิเสธ ในการใบเขียว หรือ การเดินทางเข้าสู่อเมริกา.

ภาพรวมทั่วๆไป : ผู้บริหารจะเริ่มลงโทษกับผู้ขอใบเขียวและผู้ขอวีซ่าบางประเภทที่ถูกพิจารณาว่ามีแนวโน้มในอนาคตจะใช้ผลประโยชน์แห่งรัฐ อย่างเช่น โปรแกรมด้านโภชนาการ(SNAP)สวัสดิการบ้านพักหรือการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล

 • เจ้าหน้าที่หรือแผนกของรัฐได้ตั้งกฎใหม่อย่างเข้มงวด หมายความของคำว่า ?สวัสดิการรัฐ? ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าว
 • เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ใช้การพิจารณาในการให้คะแนน (rubric)พิจารณาว่าผู้ย้ายถิ่นฐานจะมีแนวโน้มที่จะพึ่งพา?สวัสดิการของรัฐ?
 • การตัดสินใจจะปล่อยให้เป็นดุลพินิจส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าว

ระหว่างช่องว่างนี้: เกือบจะไม่มีใครที่อยู่อเมริกาที่มีวีซ่าระยะสั้นจะมีสิทธิ์รับผลประโยชน์แห่งรัฐ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่กระทบกับพวกเขา.

 • กฎใหม่ไม่เกี่ยวกับการเข้าเมืองเพื่อมนุษยธรรม อย่างเช่น ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย และ เหยื่อการค้ามนุษย์

แต่ใครๆก็ยื่นขอใบเขียว: บวกกับจำนวนที่คาดการณ์ไม่ได้ในจำนวนที่มากกว่า 12 ล้านคนต่อปี ของนักท่องเทียว นักธุระกิจ นักเรียนต่างชาติและผู้ใช้แรงงานชั่วคราวจากต่างประเทศ ? ตอนนี้จะต้องกรอกข้อความมากขึ้นในลายละเอียดส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าพวกเขาควรจะได้รับการอนุมัติหรือไม่

ตามจำนวนตัวเลข: มีจำนวนมากถึง 400,000 คนทุกๆปี ที่ถูกปฏิเสธในการขอใบเขียวหรือขอวีซ่า เพราะกฎใหม่

 • ในปี 2018 กระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาได้กำหนดแนวทางจำกัด ให้กับผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่กงสุล
 • ในแต่ละปีนั้น มีจำนวนสี่เท่าที่ผู้ขอวีซ่าถูกปฏิเสธเพราะเจ้าหน้าที่คิดว่าจะเข้าประเทศเพื่อมาใช้วสวัดดิการของรัฐในปีงบประมาณ 2017

เขาพูดกันว่าอย่างไร: ข้อความใหม่ตอนนี้ ผู้ต้องการขอใบเขียวและขอวีซ่าต้องกรอก รายละเอียดและส่วนตัวอย่างมากกว่า

อะไรที่จะต้องเฝ้ามอง: มีผู้แย้งกฎหมายได้ยื่นการประท้วงถึงศาล ซึ่งในการกระทำอาจจะขัดขวางการทำงานของกฎใหม่

ถ้ามีคำถามหรือต้องการให้เราทำวีซ่าให้คุณ ติดต่อมาได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com

0
Comments

Leave a Reply