USCIS? เปิดทำการในวันที่? 4 มิถุนายน? 2020?

เริ่มวันที่ 4 มิถุนายน 2020 สำนักงานภาคสนามและสำนักงานลี้ภัยจะกลับมาเปิดให้การบริการตามปกติต่อบุคคลสาธารณะ. ศูนย์สนับสนุนยื่นคำร้องจะให้การบริการทีหลัง. กองตรวจคนเข้าเมืองได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในการกลับมาเปิดสถานที่อีกครั้ง:

? ? ?ผู้มาติดต่อห้ามเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของ USCIS หากพวกเขา :

  • มีอาการป่วยของโควิด-19 รวมถึง ไอ มีไข้ หรือ หายใจลำบาก
  • ได้มีการติดต่อใกล้ชิดกับคนที่รู้จักและสงสัยว่าจะได้รับเชื้อโควิค-19? ใน14 วันที่แล้ว หรือ
  • ได้ทำการกักกันด้วยตนเอง หรือ แยกตัวเองโดยผู้ให้บริการสุขภาพ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน 14 วันที่แล้ว.
  • ผู้มาเยี่ยมอาจจะห้ามเข้าสถานที่มากกว่า 15 นาทีก่อนถึงเวลานัดหมาย (30 นาทีสำหรับพิธีมอบสัญชาติ)
  • เจลล้างมือจะเตรียมไว้ให้สำหรับผู้มาเยี่ยมที่จุดทางเข้า.
  • ประชาชนจะต้องสวมหน้ากากปิดปากและจมูกเมื่อกำลังเข้าสถานที่. ถ้าไม่มี ทางกองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะให้หนึ่งชิ้นหรืออาจถูกนัดหมายใหม่
  • จะมีการทำตำหนิและคั่นทางกายในสถานที่ ผู้มาเยี่ยมควรให้ความสนใจต่อป้ายเหล่านี้เพื่อความแน่ใจทำตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม
  • บุคคลอาจจะต้องตอบคำถามการตรวจสุขภาพก่อนที่จะเข้าในสถานที่
  • บุคคลสนับสนุนให้นำปากกาสีดำหรือสีน้ำเงินด้วยตนเอง

ข้อเตือน การนัดหมายจะรวมอยู่ที่คำแนะนำครั้งต่อไปในการกลับมาเยี่ยมสถานที่กองตรวจคนเข้าเมือง โปรดรู้ไว้ว่าสถานที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่รับคนที่ไม่มีการนัดหมายในเวลานี้ คุณจะต้องมีนัดหมายกับกองตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะมาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในเพจของเราUSCIS Visitor Policy?และ?USCIS Office Closings

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply