Immigration Waiver

 

สรุปของวันที่ 22 เมษายน 2020 ประกาศระงับคนเข้าเมืองที่เสี่ยงต่อตลาดแรงงานอเมริกาช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจ อยู่ระหว่างโรคระบาดโควิด-19

เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ: กองตรวจคนเข้าเมืองกฎหมาย บทบัญญัติมาตรา 212(f)and215(a)and3U.S.C.section301

การประกาศมีผลวันพฤหัส, 23 เมษายน 2020 เวลา 11:59 น.(ET), และห้ามเข้าคนที่ต้องการที่จะเข้าอเมริกาในฐานะผู้ย้ายถิ่นฐาน ใครคือ:

 • ผู้ที่อาศัยอยู่นอกอเมริกาตามประกาศในวันที่มีผล
 • ไม่มีวีซ่าคนเข้าเมืองที่ถูกต้องในวันที่มีผล และ
 • ไม่มีเอกสารของราชการในการเดินทางที่ถูกต้อง (อย่างเช่น ตั๋วการเดินทาง, อุปกรณ์หลับนอนประเภทฟอยล์ หรือ เอกสารจากกรมราชทัณฑ์ล่วงหน้า) ในวันที่มี? ผล, หรือ ลงวันที่ใดก็ได้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตเดินทางเข้าอเมริกาเพื่อต้องการที่เข้าหรือการรับเข้า.

ประเภทเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากการประกาศ:

 1. ผู้อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมายอย่างถาวร
 2. ตัวบุคคล และคู่สมรสหรือลูกๆ ต้องการเข้าอเมริกา ของวีซ่าผู้ย้ายภิ่นฐาน เช่น แพทย์ พยาบาล หรือ ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุข;หรือผู้ทำการวิจัยทางการแพทย์ หรือ วิจัยที่นำไปปราบโรคระบาดโควิด-19; หรือ วิจัยส่วนสำคัญเพื่อต่อสู้, ฟื้นฟูจาก, หรืออย่างน้อยบรรเทาผลกระทบในการระบาดของโรคโควิด-19(การพิจารณาจากรัฐมนตรีป้องกันความมั่นคงประเทศ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 3. บุคคลยื่นขอวีซ่าเข้าเมืองอเมริกา จะต้องยื่นขอ EB-5 วีซ่าเป็นโปรแกรมการลงทุนสำหรับผู้ย้านถิ่นฐาน.
 4. คู่สมรสเป็นชาวอเมริกัน.
 5. ลูกๆของชาวอเมริกัน อายุต่ำกว่า 21 ปี และลูกบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมาย การเข้าจะต้องยื่นขอ IR-4หรือIH-4วีซ่า.
 6. บุคคลที่สำคัญต่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ (ที่พิจารณาจากรัฐมนตรีป้องกันความมั่นคงประเทศ มาจากการแนะนำอัยการสูงสุดหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
 7. สมาชิกของหน่วยกำลังรบและคู่สมรสและลูกๆ.
 8. บุคคลและคู่สมรสหรือลูกๆเหมาะสำหรับวีซ่าผู้ย้ายถิ่นฐานพิเศษ อย่างเช่น ผู้แปล/แปลด้วยคำพูดของ ชาวอัฟกานิสถานหรือชาวอิรัก หรือ (ประเภท SI หรือ SQ)
 9. บุคคลที่จะเข้าเป็นบุคคลที่สนใจกันทั่วโลก(จะถูกพิจารณาจากรัฐมนตรีป้องกันความมั่นคงประเทศ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย).

ดุลย์พินิจ. ?ดุลย์พินิจอยู่ภายใต้เจ้าหน้ากงสุลที่พิจารณา ถ้าบุคคลยู่ภายใต้ในกรณีการยกเว้นจากข้อความข้างบน

ผู้ถือวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐานไม่รวมอยู่ในการประกาศ. ถึงอย่างไรก็ตาม การประกาศต้องการภายใน 30 วันในวันที่มีผล รัฐมนตรีแรงงานและหน่วยป้องกันประเทศ ได้ปรึกษากับรัฐมนตรีต่างประเทศ ได้พิจารณาโปรแกรมผู้ถือวีซ่าที่ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐานและได้แนะนำถึงประธานาธิบดีในการวัดความเหมาะสมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของอเมริกาและจะต้องทำให้มั่นใจว่า ?การจัดลำดับความสำคัญการจ้างงาน?ของผู้ใช้แรงงานในอเมริกา

ผู้ต้องการลี้ภัยไม่รวมอยู่ในข้อห้าม. การประกาศของรัฐไม่มีการจำกัดความสามารถของบุคคลที่ยื่นใบสมัครต้องการ ลี้ภัย, สถานะหลบภัย, ?ถูกระงับ หรือ ถอดถอน หรือ การป้องกัน ภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน.

จัดลำดับความสำคัญการถอดถอน.? บุคคลบุคคลที่พยายามจะหลีกเลี่ยงจากการประกาศด้วยวิธีการหลอกลวง, เจตนาบิดเบือนความจริง หรือ การเข้าแบบผิดกฎหมายจะเป็นลำดับการถอดถอน.

การหมดอายุ.? จากการประกาศหมดอายุใน 60 วัน จากวันที่มีผลและอาจจะต่อไปอีกตามความจำเป็น ภายใน 50 วันจากวันที่มีผล รัฐมนตรีป้องกันความมั่นคงประเทศ จะปรึกษากับรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีแรงงาน, แนะนำให้ประธานาธิบดีควรจะปรับเปลี่ยนในการประกาศ

เกิดความรุนแรง ?ถ้าข้อกำหนดในประกาศ หรือ ข้อกำหนดในการยื่นใบสมัครต่อบุคคลใดหรืออยู่ในสถานการณ์ ที่ถือว่าไม่ถูกต้อง การแจ้งเตือนการประกาศจะไม่ได้รับผลกระทบ.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply