แชร์ประสบการณ์ของ Waiver?

เล่าถึงความรู้สึกดีๆที่ประทับใจในการได้ทำวีซ่าให้กับลูกความของเรา ทุกคนที่ได้รับวีซ่าและได้ไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในอเมริกา จากประสบการณ์ของเราที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกามา มากกว่า 50 ปีและทนายซึ่งเป็นคนไทยที่เกิดที่อเมริกา ทำให้บริษัท? Virasin & Partners? เข้าใจความรู้สึกของการย้ายถิ่นฐาน ของแต่ละคนที่ต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศ เรามีลูกความหลายๆคนที่ได้รับวีซ่าและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ที่ US ต้องการแชร์? เรื่องราวว่าเราได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรบ้าง ในแต่ละเคส ทางเราจะช่วยดำเนินเรื่องทุกอย่างจนกระทั่งพวกเขาถึงจุดหมายไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมปรึกษาและติดต่อได้ตลอดเวลา.เราสร้างความเป็นกันเองให้กับลูกความทำให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัวเดี่ยวกัน

Waiver เคสที่ประทับใจคือของลูกความเป็นผู้ชายอเมริกันใด้มีบุตรและจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงไทยเขาได้ยื่นขอวีซ่าคู่สมรสแต่ถูกปฏิเสธว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีทำงานที่พัทยาเขาได้จ้างทนายทำอุทธรณ์ (Waiver) แต่ทนายที่เขาจ้างยื่นเรื่องผิดพลาดเพราะทนายที่รับเรื่องไม่มีความรู้จริงจึงทำให้เดินเรื่องผิดพลาดทำให้เขาเสียเงินและเวลามากจนมีลูกอีกคนก็ยังไม่เสร็จเรื่องแถมถูกปฏิเสธ Waiver อีก เขาได้ค้นหาข้อมูลบริษัทที่รับทำวีซ่า ได้เจอบริษัท Virasin & Partners จาก website และ ติดต่อ่ให้เราทำเรื่อง Waiver ให้ใหม่ เราตกลงดำเนินเรื่องใหม่ถูกจุด เรื่องได้รับการอนุมัติ (approve) ภายใน 7 เดือนทุกคนดีใจมากครอบครัวของเขา พ่อแม่และลูกอีกสองคนได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่เอมริกาอย่างมีความสุข.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply