• กองตรวจคนเข้าเมืองออกกฎใหม่ I-129CW ในวันที่ 18 พฤษภาคม ได้ออกกฎขั้นสุดท้ายต่อข้อบังคับการใช้แรงงานในเกาะมาเรียน่าเหนือของอเมริกา ในปี 2018 กฎข้อบังคับจะเป็นผลในวันที่ 18 มิถุนายนหรือก่อน จะทำการแก้ไขฟอร์ม I-129CW, การยื่นคำร้องในเครือจักรภพเกาะมาเรียน่าเหนือ – สำหรับแรงงานคนเข้าเมืองที่ไร้ถิ่นฐาน.  แบบฟอร์มใหม่ต้องการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน.
  • ศาลสูงได้ออกกฎว่า สาวหล่อ เกย์ กระเทย แปลงเพศ ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานจะได้รับการป้องกันจากกการเลือกปฏิบัติจากที่ทำงาน.  ในวันที่ 15 มิถุนายน ได้ออกกฎ “หัวข้อที่เจ็ด ห้ามการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศหรือเอกลักษณ์ทางเพศ. กฎอยู่ในขั้นพื้นฐานที่หมายความว่า ”การเลือกปฏิบัติอยู่ในขั้นพื้นฐานของเพศ” ที่มีอยู่ในกฎหมายรัฐบาลกลาง.  ผู้พิพากษา”กอร์ซัช” ได้เขียนความเห็นทั้งสองและได้ร่วมกับผู้พิพากษา โรเบิร์ต, กินส์เบริก, โซโต้เมเยอร์,เบรเยอร์ และ แคกเกน, ในส่วนใหญ่.  ผู้พิพากษา อริโต, โทมัส, และ คาวานอห์, ไม่เห็นด้วย.  ในขอบเขตของการเข้าเมือง, กฎข้อนี้อาจจะกระทบและป้องกันทั้งสองของผู้ใช้แรงงานผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้เข้าเมืองไร้ถิ่นฐานจากการถูกเลือกปฏิบัติ.
  • ทนายหนึ่งพูดว่าองค์กรบริหารทรั้มป์ได้อนุมัติการยื่นคำร้องเพื่อหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องที่ยากลำบากในเดือนเมษายนประธานาธิบดีทรั้มป์ได้ประกาศปิดกั้นชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากในการเข้าอเมริกาในกรณีใบเขียวใหม่. เมื่อมีลูกสาวผู้อาศัยถาวรได้ถูกปฏิเสธใบเขียวต่อการประกาศ, เธอตัดสินใจร่วมกับกลุ่มฟ้องร้อง. หลังจากที่ได้ยื่นร่วมฟ้องร้องโดยสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกัน (AILA), ลูกสาวของผู้อาศัยออย่างถาวรได้รับการสัมภาษณ์ใหม่ทันที, ได้รับอนุมัติวีซ่าและได้รับยกเว้นต่อการประกาศ. ทนายคนหนึ่งสำหรับ(AILA),ได้พูดว่ากรณีนี้ดูเหมือนจะพยายาม ”ให้ความเห็นใจต่อโจทย์” และทางรัฐบาลดูเหมือนจะ”ให้ความเอื้อเฟื้อต่อโจทย์” ต่อไป ก่อนที่จะมีการพิจารณาในครั้งต่อไป การประกาศของประธานาธิบดีได้กำหนดวันหมดอายุในวันที่ 22 มิถุนายน, แม้จะคาดหวังที่จะได้รับการต่ออายุ.

                ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply