Labor Certificate PERM

L-1 การย้ายภายในบริษัท: เกี่ยวกับบริษัทและโครงสร้างบริษัท

L-1 วีซ่า ดีมากสำหรับบริษัทต่างชาติที่จะสร้างสถานะในอเมริกา ในขณะที่ยังดำเนินการและกำกับการอยู่? L-1 วีซ่าอนุญาตให้บริษัทต่างชาติที่เกี่ยวก้องกับบริษัทอเมริกาสามารถส่งพนักงานที่สำคัญไปอเมริกา มีความยุ่งยากในการจะทำอย่างไร สองบริษัทควรจะเกี่ยวข้องและโครงสร้างของความเป็นเจ้าของของรูปบริษัท? องค์กรโครงสร้างธุรกิจได้รับการก่อตั้งปีที่แล้วก่อนที่จะขอ L-1 วีซ่า โครงสร้างรูปแบบของปริษัทต่างชาติและบริษัทอเมริกาที่เกี่ยวข้องอาจจะสร้างด้วยเหตุผลในทางเลือก อย่างเช่น ภาษีให้น้อยที่สุด? กรณีนี้ทำให้การขอ L-1 วีซ่า ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของบริษัทอเมริกา

บริษัทต่างชาติและบริษัทอเมริกาต้องเกี่ยวข้องกันอย่างวิธีโดยเฉพาะ

L-1 วีซ่า กฎระเบียบในความต้องการพนักงานทำงานต่างชาติหนึ่งปีกับ? ผู้จ้างเดียวกัน หรือ สาขา หรือ เกี่ยวข้อง? กับบริษัทอเมริกา ทั่วๆไปมีสี่คำถามซึ่งทางเจ้าหน้าที่กงสุลอเมริกาถามเพื่อการพิจารณาโครงสร้างองค์กรถูกต้อง.

  1. นิติบุคคลอเมริกากับบริษัทสาขาต่างประเทศเป็นบริษัทเดียวกันหรือไม่?
  2. บริษัทอเมริกาเป็นเจ้าของมากกว่า 50% ของบริษัทต่างชาติ หรือ บริษัทต่างชาติเป็นเจ้าของมากกว่า 50% ของบริษัทอเมริกา?
  3. บริษัทอเมริกาและบริษัทต่างชาติทั้งสองบริษัทส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ (มากกว่า 50%) ของบริษัทที่สามหรือเท่ากัน?
  4. บริษัทอเมริกาทำกิจการร่วมกัน (มากกว่า 50% เป็นเจ้าของทั้งสองบริษัท) หรือ บริษัทหนึ่งได้ทำกิจการร่วมค้า (เจ้าของ50%) ?ของบริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทที่พนักงานจะมาทำงาน.?

ถ้าทุกคำตอบข้างบนนี้เป็น ?ใช่? ดูเหมือนว่าองค์กรนั้นจะมีคุณสมบัติที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ถึงอย่างไรก็ตาม?? 50% ?หรือเป็นเจ้าของมากกว่านั้นไม่เป็นความต้องการในการกี่ยวโยงบริษัท? กฎระเบียบทั่วๆไปว่าบริษัทจะต้องมี ?การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ? ต่อบริษัทอื่น หรือ บริษัททั้งสองถูก?การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ? โดยบุคคลที่สาม.? 50% เป็นเจ้าของหรือมากกว่านั้น ถือเป็นการควบคุมโดยทางปฏิบัติแต่บางสถานการณ์แค่เพียง 10% ก็มีคุณสมบัติ ถ้าเจ้าของหุ้นส่วนเป็นผู้แพร่หลายอย่างกว้างขวาง จำนวนเล็กกว่าของเจ้าของหุ้นในระหว่างสองบริษัทที่ร่วมกัน คำถามว่า? การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ? จะกลายเป็นปัญหามากขึ้น.

บริษัทจะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติ

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติที่ได้ทำการค้าทั้งสองประเทศ กรณันี้เป็นการป้องกันเจ้าของธุรกิจเล็กที่ย้ายการทำธุรกิจไปอเมริกา หลังจากที่ได้เบิกทางปฏิบัติการณ์ในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้รับวีซ่า.

คำจำกัดความของ ?ทำธุรกิจ? หมายความว่า ?ตามปกติ เป็นระบบ ดำเนินการจัดหาสินค้าต่อเนื่องและ/หรือบริการ? มีเอเย่นต์ หรือ สำนักงานต่างประเทศเท่านั้น ที่ไม่มีการ ?ประกอบ ธุรกิจ? ?การดำเนินการธุรกิจจะต้องมีพนักงานที่ให้สินค้าหรือให้การบริการตามปกติและประจำวันในพื้นฐาน.

แบบฟอร์มธุรกิจของบริษัท อยู่ในข้อพิพาท ก่อนหน้านี้ อเมริกาได้ระบุว่าบริษัทต้องเป็นรูปแบบของการ?รวมตัวเข้าบริษัท? อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ยอมรับเจ้าของเพียงผู้เดียว? หรือ หุ้นส่วน ก็ยอมรับตราบเท่าที่ความสัมพันธ์ที่เหมือนกันของทั้งสองได้จัดตั้งขึ้น สำหรับเจ้าของเพียงผู้เดียว เอกสารของความเป็นเจ้าของสามารถที่จัดตั้งขึ้นได้โดยข้อความของบุคคลที่เป็นเจ้าของที่สามารถพิสูจน์ในการตกลงกับหุ้นส่วนและหลักฐานของกฎระเบียบของภาคธุรกิจ.

L-1 วีซ่า ธุรกิจภายในบริษัท มันยุ่งยากสลับซับซ้อน ถ้าไม่มีโครงสร้างที่เหมาะสมในภาคธุรกิจ การยื่นขอ L-1 วีซ่าจะไม่ได้รับการอนุมัติ ถ้าหากมีความสนใจการขอ L-1 วีซ่า สำหรับบริษัท

โปรดกรุณาติดต่อผู้ที่มีความชำนาญในด้านทนายความของอเมริกาสำหรับความช่วยเหลือ

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply