2021 ผลลอตเตอรี่วีซ่า

  • 2021 ผลลอตเตอรี่วีซ่าได้ปิดประกาศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน รัฐบาลกลางได้ปิดประกาศผู้ชนะในปี2021 ในโปรแกรม วีซ่าผู้ย้ายถิ่นฐานหลากหลาย วีซ่าลอตเตอรี่ให้ 55,000 คน วีซ่าพักอาศัยทุกปีต่อผู้สมัครจากต่างประเทศ ตามธรรมเนียมที่มีอัตราต่ำต่อการอพยพไปอเมริกาผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่” เช็คเพจ” ค้นหาว่าการสมุครได้ถูกเลือกหรือไม่ การเลือกการสมัครจะต้องผ่านไปหลายขั้นตอน รวมไปถึงการยื่นแบบฟอร์มมากมายและผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วก่อนที่เขาเหล่านั้นจะอพยพเข้าเมริกา
  • เขตเมืองแมรีแลนได้ดำเนินการนโยบายใหม่สำหรับกองตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับการจับกุม  ในปี 2008 มีผู้หญิงถูกจับ การจับกุมแต่เพียงผู้เดียวโดยเจ้าหน้าที่เขตที่เกี่ยวกับหมายตรวจค้นของผู้บริหารต่อผู้ย้ายถิ่นฐาน  กรณีของเธอได้นำไปศาลอุทรณ์ รัฐบาลกลางได้ตัดสินว่ารายบุคคลไม่สามารถที่จะกักกันหรือจับกุมโดยรัฐบาลกลางหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามแต่เพียงผู้เดียวต่อใบหมายจับกุม กรณีที่เหมือนกันมีตอนนี้นำไป”เขตเฟ็ดเดอริก” แมรี่แลน ต่อการออกกฎหมายต่อการเปลี่ยน 2 นโยบาย.  1.) เจ้าหน้าที่ตำรวจห้ามเจาะข้อมูลส่วนตัวหรือเป้าหมายต่อถิ่นฐานบุคคลในสถานะของผู้ย้าย, และ 2.)เจ้าหน้าที่ห้ามกักกัน หรือ คุมขังบางคน ในขั้นพื้นฐานการเข้าเมืองของพลเมือง จากการออกหมายค้นโดยกองตรวจคนเข้าเมือง.
  • พรรคดีโมแครต ได้ขอให้วุฒิสภาผ่านกฎหมาย”DACA”  เนื่องจากเขตมลรัฐรอคอยกฎศาลสูงต่อแด๊กก้า พรรคสมาชิกดีโมแครตได้ขอให้กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงต่อกฎหมาย DACA ทางพรรคได้ให้ผ่านไปแล้วปีที่แล้ว  ในกรณีการลงคะแนนร่างกฎหมายและได้รับผลผ่านในวุฒิสภา, ทำเนียบขาวขู่ที่จะยับยั้ง, กฎของศาลสูงซึ่งองค์กรบริหารทรั้มป์อาจจะจบนโยบาย”DACA”ในทางกระทำควรจะประกาศในอาทิตย์นี้.
  • พิธีมอบสัญชาติได้กลับมาทำใน”ไมอามี่” และ เมืองอื่นๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน  กองตรวจคนเข้าเมืองกลับมาเปิดสำนักงานและทำพิธีมอบสัญชาติบางแห่ง ขณะที่นิวยอร์คเมืองใหญ่บางแห่งยังไม่มีพิธีมอบสัญชาติ, เมืองใหญ่อย่างเช่น”ไมอามี่”มี. ขณะที่กองตรวจคนเข้าเมืองปิดไปสองเดือนครึ่ง, มีมากกว่าแสนคนได้รับการเลื่อนพิธีมอบสัญชาติ.  ถึงแม้ว่าพิธีและสิ่งอื่นที่กองตรวจคนเข้าเมืองตอนนี้ได้ดำเนินการต่อไป, การล่าช้าอาจจะหมายความว่าผู้ยื่นคำร้องจะไม่ได้สัญชาติตามเวลาสำหรับการเลือกตั้งลงคะแนนในเดือน พฤศจิกายน 2020
  • หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคขอโทษสำหรับข้อบกพร่องต่อข้อมูลเชื้อชาติไม่เสมอกัน ต่อกรณีโคโรน่าไวรัส ในขณะที่อนุคณะกรรมการได้จัดสรรการประชุมในวีนที่ 4 มิถุนายน ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค”โรเบิร์ด เร็ดฟิวด์”ขอโทษต่อหน่วย ””ไม่เพียงพอ” การรายงานเกี่ยวกับข้อมูลเชื้อชาติไม่เสมอกันต่อกรณีโคโรน่าไวรัส การตาย และ การรักษาในโรงพยาบาล. รายงานในหน้า 4 ของศูนย์ควบคุมโรคได้ติดประกาศสองอาทิตย์ที่แล้ว ประกอบด้วย วันเก่าและข้อความไม่สมบูรณ์. ในวันเดียวกันคณะอนุกรรมการได้ประชุม “สุขภาพและการบริการมนุษย์”ได้ประกาศว่าต้องการการรายงานทดลองทั้งหมดในห้องแล็ปต่อศูนย์ควบคุมโรค รวมถึงรหัสไปรษณีย์ของผู้ป่วย, ผิวสี, เชื้อชาติ,และอายุ.

                 ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply