ข้อผิดพลาดการลงทะเบียน

2020-02-13 Daily News – Voter registration error caused deportation risks for the affected immigrants

  • Illinois? voter registration error caused deportation risks for the affected immigrants. In the last decade, some non-U.S. citizens were mistakenly registered to vote under Illinois? automatic voter registration system. After the mistake was uncovered, some of the immigrants suffered criminal, career, and immigration consequences. One woman, who identified herself as a Peruvian citizen, was told it was ?up to her? whether she wanted to register to vote in Illinois. After she registered and voted in a later election, she was eventually deported to Peru. Other immigrants were ordered deported, but immigration judges stopped those deportations when they found that they had not ?falsely represented? themselves. Illinois has said that it has since fixed its automatic voter registration system.

ข้อผิดพลาดการลงทะเบียนของชาวอีลลินอยส์ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการถูกเนรเทศที่กระทบต่อผู้อพยพ ในทศวรรษที่ผ่านมาผู่ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันได้ทำผิดในการลงทะเบียนการออกเสียงใน ?ระบบการลงทะเบียนการออกเสียงโดยอัตโนมัติ? หลังจากที่ได้ค้นพบข้อผิดพลาด ผู้อพยพบางคนได้รับความเดือดร้อนทางอาญา การประกอบอาชีพ และผลการตรวจคนเข้าเมือง? มีหญิงคนหนึ่งได้บอกว่าเป็นคน?ชาวเปรู? ได้รับการบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเธอที่ต้องการจะลงทะเบียนในการออกเสียงในรัฐอิลลินอยส์หรือไม่ หลังจากที่เธอลงทะเบียนและออกเสียงการเลือกตั้งในภายหลังในที่สุดเธอก็ถูกเนรเทศกลับไปที่ประเทศเปรู ผู้อพยพบางคนถูกสั่งให้เนรเทศแต่ผู้พิพากษาผู้อพยพได้ระงับการเนรเทศเมื่อรู้ว่าผู้คนเหล่านั้นไม่ได้?แสดงถึงความเท็จ? ของพวกเขา รัฐอิลลินอยส์ได้พูดว่ามันมีมาตั้งแต่ได้แก้ไขการลงทะเบียนออกเสียงในระบบโดยอัตโนมัติ.

  • Most Latinos in America worry that the census will be used against them. A survey found that 8 out of 10 Latinos also recognized the benefits of increased participation in the census. Despite this, a new poll found that about ? of Latinos are concerned that information gathered in the census will be used against them.

ส่วนใหญ่ชาวลาตินในอเมริกาเป็นห่วงของการสำรวจสำมะโนประชากรต่อต้านพวกเขา ผลสำรวจได้พบว่า 8 ใน 10 ของชาวลาตินตระหนักถึงประโบชย์ของการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในการสำรวจสำมะโนประชากร ถึงแม้จะมีผลสำรวจใหม่ได้ค้นพบว่า 3 ใน 4 ของชาวลาตินเป็นห่วงว่าข้อมูลที่รวมอยู่ในการสำรวจสำมะโนประชากรจะต่อต้านพวกเขา

  • Immigration officials are going to court to get Denver records on arrested immigrants. After Denver refused to turn over name, address, and arrest information on 3 immigrants accused of crimes, federal immigration officials have taken the matter to court. Immigration officials have asked a federal judge to enforce their subpoenas, and Denver said they will not comply unless a judge deems the subpoenas appropriate.

เจ้าพนักงานกองตรวจคนเข้าเมืองไปศาลเพื่อจะไปเอา ?การบันทึกเดนเวอร์? ข้อความการจับกุมผู้อพยพ หลังจากที่รัฐเดนเวิร์ปฏิเสธในการให้ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการจับกุมของ 3 ผู้อพยพที่กล่าวหาว่าเป็นอาชญากร เจ้าพนักงานกองตรวจคนเข้าเมืองรัฐบาลกลางได้นำเรื่องนี้ขึ้นศาล เจ้าพนักงานกองตรวจคนเข้าเมืองได้ขอผู้พิพากษรัฐบาลกลางรับพิจารณาหมายศาลของพวกเขาและรัฐเดนเวอร์บอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามนอกเสียจากว่าผู้พิพากษาเห็นว่าหมายศาลเหมาะสม.

  • Georgia has dropped its special driver?s license requirements for Puerto Ricans. When holders of Puerto Rican driver?s licenses moved to Georgia, the state formerly required a knowledge and driving test in order to obtain a Georgia license. This requirement did not exist for people moving from other U.S. states. On Monday, the state of Georgia settled a lawsuit and agreed to drop the extra requirements for Puerto Ricans and residents of other U.S. territories. Former residents of U.S. territories will now be treated the same as former residents of other states.

รัฐจอร์เจียได้ยกเลิกใบขับขี่พิเศษสำหรับชาวเปอร์โตริกัน เมื่อผู้ถือได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่รัฐจอร์เจีย ก่อยหน้านี้มลรัฐจอร์เจียต้องการที่จะสอบความรู้และทดสอบการขับขี่ก่อนที่จะได้รับใบอนูญาติใบขับขี่รัฐจอร์เจีย ความต้องการนี้ไม่มีอยู่กับคนที่ย้ายมาจากมลรัฐอื่นในอเมริกา ในวันจันทร์ รัฐจอร์เจียได้ชำระคดีและตกลงที่ยกเลิกความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับชาวเปอร์โตริกันและผู้พักอาศัยอยู่ในส่วนอื่นของอาณาจักรอเมริกา อดีตผู้อยู่อาศัยของอาณาจักรอเมริกาตอนนี้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับอดีตผู้อยู่อาศัยกับมลรัฐอื่นๆ

0
Comments

Leave a Reply