2020-06-04 Daily News

กองตรวจคนเข้าเมืองได้เปิดสำนักงานบางแห่งวันนี้ เริ่มตั้งแต้วันที่ 4 มิถุนายน กองตรวจคนเข้าเมืองได้เปิดสำนักงานบางแห่งต่อประช่าชน กองตรวจคนเข้าเมืองได้ทำข้อควรระวังต่อต้านการระบาดโควิด-19 รวมไปถึงเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อล้างมือ ต้องการให้ใส่หน้ากาก และ จัดการทำเครื่องหมายบนพื้นเพื่อให่แน่ใจต่อการปฏิบัติในระยะห่าง. ศูนย์สนับสนุนยื่นคำร้องยังคงปิดจนกว่าจะแจ้งให้ทราบ ข่าวสารที่เกี่ยวกับสำนักงานโดยเฉพาะและชั่วโมงการทำงานสามารถที่หาได้ที่นี่

หน่วยเฝ้าดูรัฐบาลได้แจ้งว่า หน่วยรักษาความปลอดภัยได้ประเมินต่ำกับครอบครัวที่แยกจากกัน ตามที่ผู้อำนวยการตรวจการได้ตีแผ่รายงานว่าในวันที่ 2 มิถุนายน ?หน่วยรักษาความปลอดภัยได้รายงานว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นของครอบครัวได้แยกจากกันที่ด่านชายแดนโดยหน่วยปกป้องชายแดน? หน่วยเฝ้าดูรัฐบาลได้พบว่าอย่างน้อย 60 ครอบครัวได้ถูกแยกจากกันในดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2018 เมื่อหน่วยรักษาความปลอดภัยได้รายงานว่าเพียง 7 ครอบครัว? การแยกจากกันเกิดขึ้นเมื่อความสูงขององค์กรบริหารทรั้มป์ ปัจจุบัน-จบ นโยบาย ?ศูนย์ต่อความอดทน? หน่วยปกป้องชายแดน ได้นำรายงาน ข้อแนะนำ ที่หน่วยปกป้องชายแดนได้แยกครอบครัวจากกันโดยที่ไม่มีการคำนึงถึงสุขภาพของเขา ความปลอดภัย และ การรวมตัวการใหม่

รัฐแคนซัสจะขอศาลสูงส่งเสริมกฎหมายที่ต้องการการโหวตเพื่อจะทำเอกสารการเปลี่ยนสัญชาติ? อัยการสูงสุดแคนซัสได้ประกาศแผนในการอุทรณ์ในกฎวงจรที่ 10th ที่ต่อต้านรัฐ? การอุทรณ์จะต้องขอศาลสูงสุดอนุญาติให้ ?แคนซัส? บังคับใช้กฎหมายในความต้องการในกรณีการโหวดที่อาจจะเป็นได้. มันจะกระทบต่อหลายมลรัฐ ต้งแต่ อลาบาม่า อริโซน่า และจอร์เจีย ที่มีกฎหมายคล้ายๆกัน นักวิจารณ์กฎหมายของเช่นนี้เชื่อว่าเป้าหมายของเขาคือระงับการโหวด? การอุทรณ์ต่อศาลเหมือนกับการบันทึกเมื่อไปเป็นผลในปี 2013 กฎหมายได้ระงับหรือยกเลิก 31,000 อาจเป็นได้ต่อการลงทะเบียนโหวตที่ตกไปต่อความต้องการในการพิสูจน์ของสัญชาติ ในขณะดียวกัน อย่างมาก 67 ที่ไม่ใช่สัญชาติลงทะเบียนหรือพยายามที่จะลงทะเบียนต่อการโหวตใน?แคนซัส?เป็นเวลาที่ผ่านมา 19 ปี

ผู้ต้องการลี้ภัยบางคนพยายามเดินทางต่อไปในช่วงระยะทางเหนือของอเมริกาถึงแม้ว่าด่านปิด. ด่านเม็กซิโกและอเมริกาทั้งสองปิดต่อผู้เดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส กรณีนี้ได้มำให่ผู้ต้องการลี้ภัยจำนวนมากรอคอยที่อเมริกากลางและเม็กซิโก. มีชาวคิวบัน แอฟริกัน และ เฮเตียนผู้ซึ่งเป็นผู้ต้องการลี้ภัยอยู่ในกลุ่มที่รอคอยใน?ฮอนดูรัส? มื่อชายแดนปิดและถึงแม้ว่าจะปิด ก็ได้เดินทางต่อไปทางเหนือมุ่งสู่อเมริกา.? มีนไม่ชัดเจนมีเป็นจำนวนคนเท่าไรแต่ผู้ต้องการลี้ภัยเดินทางด้วยเท้าและในช่วงระยะการเดินทางจะผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถึงชายแดนอเมริกา

นักเคลื่อนไหวผู้ย้ายถิ่นฐานชาวลาตินได้นำความช่วยเหลือที่สำคัญต่อครอบครัวในระหว่างการระบาดของโรค? ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างเช่น ?พลังชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่? (NICE)ตามปกติช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานผู้ย้ายถิ่นฐาน แต่ตั้งแต่การระบาดของโรคเริ่มขึ้น ?พลังชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่?จะต้องเป็นเครื่องมือในการจัดหาอาหารต่อครอบครัว.? ?พลังชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่? (NICE)เป็นองค์กรหนึ่งที่ไม่แสวงหกำไรในนิวยอร์ค ซึ่งได้เปลี่ยนตั้งแต่โควิด-19เริ่มระบาด ?ชาวมายาน?ที่ไม่มีชายแดนปัจจุบันให้การช่วยเหลือเหมือนกันต่อครอบครัวผู้ย้านถิ่นฐานชาวพื้นเมืองอเมริกากลางใกล้เมืองบอสตั้น.? สำหรับครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานจำนวนมาก ไม่มีการช่วยเหลือจากรัฐบาลกลาง หรือ ถ้าเขาเหล่านั้นมีสิทธิ์ ทางครอบครัวกลัวการจองเวรถ้าเขารับสิ่งของใดๆ ความกลัวได้รวมอยู่ในการช่วยเหลือทางการแพทย์ต่ออาการโควิต-19ซึ่งอาจจะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ ?ทำไม?? ชุมชนชาวลาตินได้ทุกข์ทรมาน ไม่มีโอกาสในจำนวนของการตาย.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply