ในปี 2006 ประธานาธิบดีได้เซ็นต์เป็นกฎหมายในระเบียบการทำร้ายสตรี กฎหมายในระเบียบการทำร้ายสตรีประกอบด้วย? ? กฎระเบียบว่าด้วยการแต่งงานระหว่างประเทศซึงแสวงหาการป้องกันชาวต่างชาติจากผู้ยื่นคำร้องชาวอเมริกันที่มีประวัติอาชญากรรมที่ยื่นคำร้องคู่หมั้นหลายฉบับมาในอดีต.

กฎระเบียบว่าด้วยการแต่งงานระหว่างประเทศบังคับผู้ยื่นคำร้อง K ไม่ใช่ผู้ย้ายถิ่นฐาน วีซ่าสำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติ(K-1) หรือ คู่ชาวต่างชาติ(K-3)ในการยื่นข้อความที่ถูกลงโทษอาชญากรรมในอดีต การถูกลงโทษอาชญากรรมหรือพยายามที่จะกระทำในอาชญากรรมเหล่านี้จะต้องเปิดเผย:

กระทำรุนแรงท้องถิ่น?????????? ? ฆาตกรรม? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ทรมาน? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ลักพา

การข่มขืน? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ฆาตกรรม? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?การค้ามนุษย์? ? ? ? ? ? ? ? ? ? การลักพา

ข่มขืนเด็ก? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?การฆาตกรรม? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ข้ารับใช้เหมือนทาส? ? ? ? ?การข่มใจที่จะทำกฎหมาย

ละเลยเด็ก? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ข่มขืน? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?กักตัวประกัน? ? ? ? ? ? ? ? ? ? การจำคุกผิด

การนัดพบกระทำรุนแรง? ? ? ? การระเมิดสัญญา? ? ? ? ? ? ? ? ไม่ได้ตั้งใจ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?อาชกรรมที่เชื่อมต่อ

ผู้สูงอายุทำผิด?????????????????? ? หาผลประโยชน์ทางเพศ? ? ? ?ความเป็นทาส? ? ? ? ? ? ? ? ?สารควบคุม

สะกดรอยตาม? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ร่วมประเวณีระหว่างพี่น้อง? ? ? ?ค้าทาส? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? เหล้าแอลกอฮอล์

สำหรับอาชญากรรมที่กล่าวข้างบน ผู้ยื่นร้องจะต้องยื่นสำเนาของใบคำสั่งศาลทั้งหมดและเปิดเผยการบันทึกที่มีคดีและการว่าคดีของศาลต่อทุกอาชกรรมถึงแม้ว่าข้อบันทึกของผู้ยื่นขอจะถูกปิดและโปร่งใส? ถ้าคำร้องได้รับการอนุมัติ ข้อความประวัติอาชญากรรมที่ยื่นโดยผู้ยื่นคำร้อง เกี่ยวกับอาชญากรรมที่ถูกลงโทษและทางกองตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจะเปิดเผยต่อคู่หมั้นในระหว่างกงสุลสัมภาษณ์.

ข้อเพิ่มเติม กฎระเบียบว่าด้วยการแต่งงานระหว่างประเทศกำหนดให้ผู้ยื่นขอมีจำนวนจำกัดการยื่นขอ K-1? ผู้ยื่นขอจำกัดการขอ K-1 วีซ่าได้สองครั้งตลอดชีวิตและการขอK-1 วีซ่าอาจจะไม่ได้รับอนุมัติภายในสองปี ก่อนที่จะยื่นคำร้องในปัจจุบัน? การยื่นจำกัดต่อผู้ยื่นห้ามใช้การขอต่อคู่สมรสชาวต่างชาติ(K-3).

จำนวนจำกัดขอK-1 วีซ่าต่อผู้ยื่นขอ สามารถที่จะขอการป้องกันต่อผู้ได้รับผลประโยชน์ จากตัวบุคคลผู้ซึ่งหลอกลวงต่อชาวต่างชาติด้วยการสัญญาแต่งงาน? บุคคลนั้นอาจจะยื่นเป็นหลายสิบครั้งในการขอK-1 วีซ่าเพื่อที่หลอกลวงชาวต่างชาติอเมริกา แล้วหาผลประโยชน์ทางเพศจากหญิงเหล่านั้นหรือนำพวกเขาเข้าสู่สถานภาพทางเพศโดยไม่สมัครใจ

การจำกัดจำนวนสองครั้งในการขอ K-1 วีซ่าป็นจำนวนที่ต่ำมากและได้มีการออกมีจำนวนจำกัดครั้งละทุกๆสองปี มีสถานการณ์ที่ผู้ยื่นขอK-1 วีซ่าให้คู่หม้นได้สำเร็จแต่เพราะในสถานการณ์ที่ไม่คาดถึง คู่หมั้นไม่สามารถที่จะใช้วีซ่าหรือต้องกลับบ้านหลังจากที่เข้าอเมริกาใน K-1 วีซ่าก่อนที่จะแต่งงาน ภายใต้ที่เข้มงวดของกฎในการที่ได้อ่าน ผู้ยื่นขออาจจะถูกห้ามในการยื่นคำร้องใหม่ในสองปีหลังจากที่ได้อนุมัติK-1 วีซ่าคราวที่แล้ว

ในความต้องการที่จะบรรเทาเจ็บปวดในกรณีที่คาดไม่ถึง ทางกองตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้ผู้ยื่นขอร้องทุกข์การให้อภัยเวลาหรือจำนวนจำกัด ถ้าผู้ยื่นขอไม่มีประวัติการกระทำผิดอาชญากรรมรุนแรงต่อบุคคลหรือหมู่คน? ถ้าผู้ยื่นขอมีประวัติในการกระทำผิดอาชญากรรมรุนแรง ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะไม่ให้อภัยการจำกัดที่ไม่มีหลักฐานในสถานะการณ์พิเศษในกรณีของผู้ยื่นขอ.

การขออุทธรณ์จะต้องมีบทสรุปประวัติของผู้ยื่นขอ? สถานะการณ์ในการขอ K-1 อันก่อนและทำไมการขออภัยจะต้องร้องทุกข์ในกรณีปัจจุบัน? การขออุทธรณ์จะต้องมีเอกสารประกอบที่ให้การสนับสนุนต่อความเป็นจริงในกรณีที่ผู้ขอร้องทุกข์.? ถ้าผู้ยื่นมีประวัติของความรุนแรง การขออุทธรณ์จะต้องมีบทสรุปที่ระบุว่าผู้ยื่นขอกระทำเพื่อป้องกันตัวหรือผู้ยื่นขอไม่ใช่แป็นผู้เริ่มในการก่อความรุนแรง การตัดสินในการอนุญาตหรือไม่ต่อผู้เยื่นขอ อยู่ในดุลพินิจเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในการพิจารณาคดี.

?ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา?โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply