• ใบแจ้งการพักงานได้มาถึงเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกาบางส่วน เนื่องด้วยค่าธรรมเนียมได้ลดลง ทางกองตรวจคนเข้าเมืองได้ขอรัฐสภา$1.2 ล้านอเมริกันเพื่อให้หน่วยงานทำงานต่อไป ถ้าไม่ได้รับทุนต่อความต้องการ กองตรวจคนเข้าเมืองจะพักงาน 13,400 เจ้าหน้าที่ประมาณ 70% ของกำลังแรงงาน? การพักงานจะเริ่มในเดือนสิงหาคม, เจ้าพนักงานจะได้รับใบแจ้งการพักงานในหรือก่อนวันที่ 2 กรกฎาคม? การพักงานในปัจจุบันคาดว่าจะยาวนานมากกว่า 30 วันและน้อยกว่า 90 วัน
  • เป็นครั้งแรก อเมริกันต้องการคนเข้าเมืองมากขึ้นแทนที่จะน้อยลง ตามสถิติของ?กาล์ลาบโพลล์?, การบันทึกจำนวนของอเมริกันที่ต้องการคนเข้าเมืองอเมริกามากขึ้น เป็นครั้งแรกจำนวนของพลเมืองต้องการที่จะเพิ่มคนเข้าเมืองมากกว่าจำนวนพลเมืองที่ต้องการน้อยลง? ในจำนวน 28% เห็นชอบต่อการลดคนเข้าเมือง? ตามสถิติของโพลล์ได้ทำการเริ่มจาก? ?วันที่ 28 พฤษภาคม -? 4 มิถุนายนของปีนี้? โดยรวมทั้งหมด, 77% ผู้ตอบแบบสอบถามได้พูดว่าคนเข้าเมืองเป็นสิ่งที่ดีต่ออเมริกา, ในขณะที่ 19% ได้พูดว่าคนเข้าเมืองไม่ดีต่ออเมริกา? ?โดยรวมทั้งหมด, ผลลัพธ์ยังคงเป็นส่วนใหญ่ในระหว่างการแบ่งแยก
  • ผู้พิพากษาคนเข้าเมืองฟ้องร้ององค์กรบริหารทรั้มป์ต่อการห้ามมากกว่ากฎจากการพูดในที่สาธารณะ? ในเดือน มกราคม 2020, ผู้พิพากษาคนเข้าเมืองได้รับใบแจ้งล่วงหน้าจากองค์กรบริหารทรั้มป์ห้ามการพูดในที่สาธารณะหรือต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลคนเข้าเมือง? เขายังได้ห้ามการออกความเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นในศาลตรวจคนเข้าเมือง? วันนี้สมาชิกผู้พิพากษาคนเข้าเมืองได้ฟ้องร้ององค์กรบริหารทรั้มป์, โต้แย้งกันเรื่องคำสั่งที่ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญภายใต้การแก้ไขครั้งแรก
  • คนจาก?อินเดียนนา?คนหนึ่งจะถูกเนรเทศหลังจากที่มีส่วนร่วมในการประท้วง? Black Lives Matter?? คุณจอร์ด โอลิวา ถูกคุมตัวเดือนที่แล้วขณะที่เข้าร่วมการประท้วงใน?ฟอร์ด เวน, อินเดียนนา? เขาได้ถูกย้ายจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปกองตรวจคนเข้าเมืองที่เขาถูกควบคุม? ครอบครัวได้ปรักปรำนโยบายแบ่งปันข่าวสารระหว่างตำรวจท้องถิ่นกับกองตรวจคนเข้าเมือง? ในขณะที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พูดว่าการจับกุมการประท้วงละเมิดสิทธิ์ในข้อตกลงการเปิดตัวที่กระทำโดยผู้พิพากษารัฐบาลกลางกับจอร์ดในปี 2017? จอร์อถูกควบคุมที่รับ?วิสคอนซิน และปัจจุบันได้มีหมายกำหนดการรับฟังในวันที่ 6 กรกฎาคมที่เกี่ยวกับการ
  • ผู้พิพากษาได้ออกคำสั่งให้ปล่อยตัวคนที่มีผลบวก-HIV แต่เขายังไม่รับการปล่อยตัว ผู้พิพากษากองตรวจคนเข้าเมืองได้ออกคำสั่งชั่วคราวให้ปล่อยตัววิลเลี่ยม แซคาเรียส ผู้ซึ่งมีผลบวก-HIVและมีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนจากโควิด-๑๙? ถึงอย่างไรก็ตาม, ตั้งแต่หน่วยป้องกันประเทศได้อุทรณ์กรณีของเขา, แต่เขาก็ยังไม่ถูกปล่อยตัว กรณี ?มาร์โรควิน? คล้ายกับผู้ถูกกักกันมากมายในรอบๆประเทศผู้ซึ่งยังไม่ได้ถูกการปล่อยตัวเพราะกำลังอยู่ในการดำเนินการอุทรณ์

? ? ? ? ? ? ? ? ?ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply