Supreme Court heard arguments about whether Asylum Seekers can Sue

ศาลสูงได้ยินการถกเถียงกัน ผู้ต้องการลี้ภัยสามารถฟ้องร้องได้

  • Federal inspections found serious health care lapses in a detention center housing transgender migrant. Though many details from the December 2019 inspection of Cibola County Correctional Center are not available, an ICE spokeswoman reported that ?several health care-related deficiencies? were found. Among other deficiencies, Cibola failed to complete laboratory orders or allow detainees with HIV to see specialist doctors within a month of detention there. Detainees said they made multiple requests when they were ill, but those requests often went unanswered.
  • The Supreme Court heard oral argument on whether rejected asylum seekers can sue. On Monday, the Supreme Court heard arguments on whether asylum seekers may seek judicial review after their claims are denied in summary proceedings. During oral argument, the court seemed split on whether some amount of judicial review was appropriate. This is all in light of expedited removal proceedings, where many asylum seekers are initially denied without having ever seen an immigration judge.
  • Children?s detention centers have been told to report any instances of coronavirus. On Monday, shelters holding detained children were told to report instances of any risk or exposure to coronavirus within 4 hours. Children exposed to coronavirus and experiencing symptoms of respiratory disease should also be isolated. As of February 27, there were no reported cases of COVID-19 in children’s shelters.
  • Cuccinelli will appeal the court?s decision saying his temporary appointment was illegal. On Sunday, a federal judge ruled that Cuccinelli?s appointment as acting director of USCIS violated the Federal Vacancies Reform Act.
  • The Supreme Court blocked another cross-border shooting case. On Monday, the Supreme Court overruled a lower court?s ruling that had allowed the family of a teenager killed in a cross-border shooting by CBP. This is in line with the decision from last week that blocked another family from suing a Border Patrol agent for a similar killing. The majority?s main reasoning was that foreign nationals on foreign soil are not protected by the U.S. constitution, even where the shooter was in the U.S. The court also granted deference to the executive branch in the area of border security.

 

  • รัฐบาลกลางพิสูจน์พบว่าการดูแลสุขภาพสิ้นสุดลงอย่างจริงจัง ในที่อยู่อาศัยศูนย์กักกันของผู้ย้ายถิ่นฐานแปลงเพศ แม้ว่ามีรายละเอียดมากจากเดือนธันวาคม 2019 ได้ตรวจสอบศูนย์แก้ไขเยาวชนที่ไม่สามารถใช้การได้ใน ?เขตซีโบลา? ผู้บอกข่าวหญิงของหน่วยศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองได้รายงานว่า ได้เจอ ?ข้อบกพร่องในการดูแลสุขภาพหลายประการ? ?เขตซีโบลา? ล้มเหลวการตรวจสอบ?ห้องแลบ?ได้อย่างสมบูรณ์ หรือ อนุญาตให้นักโทษที่มีโรค HIV ได้พบหมอที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นระหว่างหนึ่งเดือนที่ถูกกักกันในที่นั่น
  • ศาลสูงได้ยินการถกเถียงกันจากปาก ?ขึ้นอยู่กับว่า? ผู้ลี้ภัยจะถูกห้ามในการฟ้องร้องหรือไม่ ในวันจันทร์ ศาลสูงได้ยินการถกเถียง ?ขึ้นอยู่กับว่า? ผู้ลี้ภัยต้องการที่จะให้ทบทวนการพิจารณาคดีหลังจากถูกปฏิเสธข้อสรุปการดำเนินการ ในระหว่างที่เถียงกันด้วยปาก ศาลมีความเห็นต่างกัน ?ขึ้นอยู่กับว่า? ข้อกฎหมายบางส่วนพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นการกำจัดอย่างรวดเร็ว มีผู้ขอลี้ภัยเป็นจำนวนมากในขั้นต้นก็ถูกปฏิเสธโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าผู้พิพากษาของกองตรวจคนเข้าเมืองเลย.
  • ศูนย์กักกันเด็กๆได้รับการบอกกล่าวให้รายงานกรณัใดๆเกี่ยวกับ ?โคโรนาไวรัส?(coronavirus) เมื่อวันจันทร์ ที่ศูนย์กักกันพักพิงเด็กๆได้รับการบอกกล่าวให้รายงานในโอกาสที่มีความเสี่ยงหรือการสัมผัสใดๆที่เกี่ยวกับ?โคโรนาไวรัส? ภายใน 4 ชั่วโมง เด็กๆถ้าได้สัมผัส ?โคโรนาไวรัส? มีอาการระบบทางเดินหายใจ ควรจะแยกออก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ไม่มีการรายงานในกรณีย์เกี่ยวกับ ?โควิด-19 (COVID-19) ในที่ศูนย์กักกันพักพิงเด็กๆ.
  • คูซิเนลลี่ จะอุทรณ์การตัดสินของศาลว่าการแต่งตั้งชั่วคราวของเขาไม่ถูกกฎหมาย เมื่อวันอาทิตย์ ผู้พิพากษารัฐบาลกลาง ได้ตัดสินว่า การแต่งตั้ง?คูซิเนลลี่?ให้เป็นรักษาการผู้อำนวยการองกรณ์ตรวจคนเข้าเมือง ได้ละเมิด ตำแหน่งงานว่างของรัฐบาลกลาง
  • ศาลสูงได้ห้ามการยิงข้ามชายแดนอีกหนึ่งกรณี เมื่อวันจันทร์ ศาลสูงได้พลิกกลับในการตัดสินของของศาลล่าง ว่าอนุญาติให้ครอบครัวของเด็กหนุ่มที่ถูกฆ่าในระหว่างเขตชายแดนโดยการยิงของของหน่วยลาดตระเวน ข้อความนี้การตัดสินเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ซึ่งได้ห้ามครอบครัวอื่นฟ้องร้องหน่วยลาดตระเวนชายแดนในลักษณะเดียวกัน ในการฆ่าเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือคนต่างชาติในดินแดนต่างชาติ รัฐะรรมนูญของอเมริกาไม่คุ้มครองถึงแม้ว่าผู้ยิงจะอยู่ในอเมริกา ศาลยังอนุญาติในการแสดงการเคารพ ถึงสาขาผู้บริหารในอาณาเขตปกป้องชายแดน.

ถ้ามีคำถามหรือต้องการให้เราทำวีซ่าให้คุณ ติดต่อมาได้ที่ทางไลน์?ID: Virasin?หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์?Virasin.com

0
Comments

Leave a Reply