?ขอยื่นอุทธรณ์ของประเทศ

ชาวต่างชาติอยู่ในประเภทขั้นที่สองในฐานการจ้างงานของกองตรวจคนเข้าเมือง อาจต้องการใบรับรองแรงงานในการดำเนินการ ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นคำร้องอาจจะค้นหา?ความสนใจการยื่นอุทธรณ์ของประเทศ? โดยการตัดขั้นตอนที่เป็นภาระในการดำเนินการใบรับรองแรงงาน ?ความสนใจของประเทศ? ได้ตรวจสอบ สิ่งที่ต้องการอย่างมากคือ ผู้ยื่นคำร้องต้องการี่จะพิสูจน์ว่าชาวต่างชาติคือผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษและแรงงานต่างชาติที่อยู่ในอเมริกาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างมากมาย

มีสามส่วนในการตรวจสอบเพื่อพิจารณา ?บันทึกที่ผ่านมาของชาวต่างชาติในการปรับวิสัยทัศน์ในอนาคตต่อความสนใจต่อผลกำไรของประเทศ (เรื่องของแผนกการขนส่งของรัฐนิวยอร์ค, 22 I&N Dec. 215).

ปัจจัยแรกชาวต่างชาติทำงานในบริเวณไหนของ ?บุญที่แท้จริง? สิ่งนี้ได้ถูกกำหนดเป็น (1) ฟื้นฟูเศรษฐกิจอเมริกา (2) ฟื้นฟูแรงงานและทำให้มีสภาพเหมาะในการทำงานของแรงงานอเมริกา (3) ฟื้นฟูการศึกษาและโปรแกรมการฝึกสอนต่อเด็กชาวอเมริกันและรงงานที่ด้อยคุณภาพ (4) ฟื้นฟูปรพกันสุขภาพ (5) ฟื้นฟูที่พักอาศัยราคาที่สามารถซื้อได้ (6) ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของอเมริกาและทำให้มีผู้ประกอบการมากขึ้นที่ใช้ทรัพยากรของประเทศ (7) เกี่ยวข้องกับความต้องการจากหน่วยของรัฐบาลอเมริกา.

ปัจจัยที่สองในความต้องการจุดมุ่งหมายการกระทำของชาวต่างชาติคือ ?อยู่ในขอบเขตของประเทศ? ผู้ร้องขอจะต้องยื่นหลักฐานที่มีประโชน์มากกว่าในบริเวณของประเทศ การทำงานของชาวต่างชาติควรจะมีผลกระทบต่อระดับชาติหรือดีกว่าระดับชาติ.

ปัจจัยที่สามคือ?ชาวต่างชาติจะบริการต่อประเทศ สนใจระดับที่ดีกว่าที่มีไว้ให้ต่อแรงงานอเมริกาซึ่งเปรียบเทียบเท่ากับคุณภาพขั้นต่ำ.?การขาดเคลนแรงงาน ไม่เพียงพอตั้งแต่จุดประสงค์ของความต้องการใบแรงงาน ผู้ยื่นขอจะต้องเตรียมพร้อมหลักฐานซึ่งชาวต่างชาติมี ? การติดตามความสำเร็จ? กับ ?ขั้นตอนบางอย่างที่มีอิทธิพลในทุ่ง?

? ? ? ? ? ? ?ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply