Labor Certificate PERM

E-2 ผู้ลงทุน วีซ่า: สนธิสัญญานักลงทุนประเทศและสัญชาติของผู้ลงทุน

E-2 วีซ่าเพื่อการลงทุน ?เป็นที่สนใจต่อชาวต่างชาติผู้ไม่มีครอบครัวในอเมริกาหรือนายจ้างที่ต้องการจะช่วยลูกจ้างมาอาศัยและทำงานในอเมริกา ด้วยทุนที่เหมาะสม E-2 วีซ่าอนุญาติให้ชาวต่างชาติด้วยทุนตัวเองทำทธุรกิจการค้าในอเมริกา.

ถึงอย่างไรก็ตาม สิทธินี้ให้ชาวต่างชาติหรือประเทศที่มีสนธิสัญญาการลงทุนเสรีกับประเทศอเมริกา ตั้งแต่ มีนาคม 2013 มี 77 ประเทศที่มีสนธิสัญญาการลงทุนเสรีกับประเทศอเมริกา? ประเทศดังกล่าวตามละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

1. Albania E-2 01/04/1998
2. Argentina E-2 12/20/1854
3. Armenia E-2 03/29/1996
4. Australia E-2 12/27/1991
5. Austria E-2 05/27/1931
6. Azerbaijan E-2 08/02/2001
7. Bahrain E-2 05/30/2001
8. Bangladesh E-2 07/25/1989
9. Belgium E-2 10/03/1963
10. Bolivia E-2 06/06/2001
11. Bosnia & Herzegovina E-2 11/15/1982
12. Bulgaria E-2 06/02/1954
13. Cameroon E-2 04/06/1989
14. Canada E-2 01/01/1994
15. Chile E-2 01/01/2004
16. China (Taiwan) E-2 11/30/1948
17. Colombia E-2 06/10/1948
18. Congo (Brazzaville) E-2 08/13/1994
19. Congo (Kinshasa) E-2 07/28/1989
20. Costa Rica E-2 05/26/1852
21. Croatia11 E-2 11/15/1982
22. Czech Republic2 E-2 01/01/1993
23. Denmark E-2 12/10/2008
24. Ecuador E-2 05/11/1997
25. Egypt E-2 06/27/1992? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 26. Estonia E-2 02/16/1997
27. Ethiopia E-2 10/08/1953
28. Finland E-2 12/01/1992
29. France E-2 12/21/1960
30. Georgia E-2 08/17/1997
31. Germany E-2 07/14/1956
32. Grenada E-2 03/03/1989
33. Honduras E-2 07/19/1928
34. Iran E-2 06/16/1957
35. Ireland E-2 11/18/1992
36. Italy E-2 07/26/1949
37. Jamaica E-2 03/07/1997
38. Japan E-2 10/30/1953
39. Jordan E-2 12/17/2001
40. Kazakhstan E-2 01/12/1994
41. Korea (South) E-2 11/07/1957
42. Kosovo E-2 11/15/1882
43. Latvia E-2 12/26/1996
44. Liberia E-2 11/21/1939
45. Lithuania E-2 11/22/2001
46. Luxembourg E-2 03/28/1963
47. Macedonia E-2 11/15/1982
48. Mexico E-2 01/01/1994
49. Moldova E-2 11/25/1994
50. Mongolia E-2 01/01/1997
51. Montenegro E-2 11/15/1882? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 52. Netherlands E-2 12/05/1957
53. Norway E-2 01/18/1928
54. Oman E-2 06/11/1960
55. Pakistan E-2 02/12/1961
56. Panama E-2 05/30/1991
57. Paraguay E-2 03/07/1860
58. Philippines E-2 09/06/1955
59. Poland E-2 08/06/1994
60. Romania E-2 01/15/1994
61. Senegal E-2 10/25/1990
62. Serbia E-2 11/15/1882
63. Singapore E-2 01/01/2004
64. Slovak Rep E-2 01/01/1993
65. Slovenia E-2 11/15/1982
66. Spain E-2 04/14/1903
67. Sri Lanka E-2 05/01/1993
68. Suriname E-2 02/10/1963
69. Sweden E-2 02/20/1992
70. Switzerland E-2 11/08/1855
71. Thailand E-2 06/08/1968
72. Togo E-2 02/05/1967
73. Trinidad & Tobago E-2 12/26/1996
74. Tunisia E-2 02/07/1993
75. Turkey E-2 05/18/1990
76. Ukraine E-2 11/16/1996
77. United Kingdom E-2 07/03/1815

บริษัทหรือรายบุคคลที่มีส่วนร่วมในการลงทุน จะต้องมีสัญชาติเช่นเดียวกับสนธิสัญญาประเทศ การลงทุนรายบุคคลจะต้องมีสัญชาติเช่นเดียวกับสนธิสัญญาของประเทศ สัญชาติของบริษัทจะพิจารณาโดยสัญชาติของบุคคล ผู้เป็นเจ้าของอย่างน้อย50% ของหุ้นบริษัท สำหรับบริษัทใหญ่ที่เป็นของสาธารณะอาจจะลำบาก.? สัญชาติของผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยสัญชาติ? สัญชาติของสนธิสัญญาประเทศผู้ซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างถาวร จะไม่นับรวมอยู่ในสนธิสัญญาการลงทุนระหว่างประเทศ.

ในขณะที่อาจจะมีมากของผู้ถือหุ้นส่วนบุคคลหรือหุ้นส่วนในบริษัทการลงทุน? จะมีคนเดียวที่เป็นหลักผู้ถือหุ้น อนุญาติให้ยื่นคำร้อง E-2 วีซ่าเพื่อพัฒนาและการลงทุนโดยตรงในอเมริกา อย่างไรก็ตาม สามารถมีผู้จัดการระดับสูงหลายตำแหน่งหรือเจาะจงคนงานที่สามารถเข้าได้ในทาง E-2 วีซ่า?? E-2คนงานวีซ่า จะต้องมีสัญชาติเดียวกับสนธิสัญญาผู้ประกอบการ.

สำหรับผู้ติดตามของ E-2 ผู้ลงทุน หรือ E-2 คนงาน ผู้ติดตามและลูกๆยังไม่แต่งงานอายุต่ำกว่า 21 ปี ไม่ต้องมีสัญชาติเดียวกับสนธิสัญญาผู้ประกอบการ? เขาสามารถที่จะมีสัญชาติประเทศใดก็ได้ ตราบเท่าคุณสมบัติของครอบครัวเกี่ยวโยงกับผู้เป็นหลักที่ถือ E-2 วีซ่า.

นอกเหนือจากนั้นข้อตกลงร่วมกันกับอเมริกาและสนธิสัญญาประเทศแตกต่างกัน? อเมริกาทั่วไปแล้วจะให้อนุญาติให้วีซ่าเท่ากับประเทศสนธิสัญญา ที่ให้กับชาวอเมริกัน? อเมริกาอนุญาตให้วีซ่า 6 เดือนแก่ชาวไทยเท่านั้น ทั่วๆไปแล้วสามารถอยู่ได้ถึง 2 ปี เมื่อชาวไทยได้เข้าไปในอเมริกา เพราะประเทศไทยได้ให้วีซ่ากับชาวอเมริกันแค่ 6 เดือนในการลงทุนวีซ่าในประเทศนั้นๆ.

สนธิสัญญาประเทศทั่วๆไป อย่างเช่น ประเทศฟิลิปปิน หรือ ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศของเขาให้ 5 ปี การเข้าเมือง E-2 วีซ่าเข้าได้หลายครั้ง? ทุกๆครั้งชาวฟิลิปปินหรือชาวเกาหลีใต้เข้าไปอเมริกา เขาจะอนุญาตให้อยู่ได้ 2 ปีโดยที่ไม่ต้องไปต่อเลย

E-2 การลงทุนวีซ่ามีความยุ่งยากมาก ขอแนะนำว่าผู้ใดสนใจในการกระบวนการ กรุณาติดต่อทนายความที่มีความชำนาญการ U.S. Immigration โดยเฉพาะ

 

? ? ? ? If you have questions or require us to get a visa for you.Contact us via LINE ID: Virasin?or send a message?Virasin.com? Tel. 095- 25841

? ? ? ? ?ถ้ามีคำถามหรือต้องการให้เราทำวีซ่าให้คุณ ติดต่อมาได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin?หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์?Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply