DHS ยื่นข้อเสนอกฎการรับรองของผู้ยื่นค้ำประกันผู้ขอเข้าประเทศอย่างเข้มงวด

ปฏิรูปดำเนินการค้ำประกันผู้อพยพจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันผลประโยชของคนอเมริกันที่เสียภาษี, เพื่อให้มั่นใจว่าชาวต่างด้าวที่กำลังจะขอเข้าประเทศอย่างถาวรจะไม่มาเป็นพาระของทางรัฐบาลอเริกัน,และกระชับกลไกความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคลที่ล้มเหลวในการสนับสนุนทางการเงินกับคนต่างด้าวที่พวกเขาให้การสนับสนุน,?เป็นคำพูดของรองผู้บริหารนโยบาย โจเซ็พฮ์ เอ็ดโล.? ทางแผนกจะทำการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ก้าวหน้าตามคำสั่งของประธานาธิบดีเพื่อการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องและมั่นใจว่ารัฐบาลกลางต้องเรียกค่าใช้จ่ายคืนจากผู้ค้ำประกันคนต่างด้าวที่ได้รับสาธารณะประโยชน์ซึ่งเป็นความตั้งใจของรัฐสภาเมื่อเขาได้ผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

จุดประสงค์ปรับปรุงให้ทันสมัยอาจต้องการชาวอเมริกันและผู้อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ซึ่งเป็นผู้รับรองผู้อพยพโดยการยื่น Form I-864, หนังสือรับรองการสนับสนุนภายใต้หมวด 213A of the INA หรือ Form I-864EZ, Affidavit of Support Under Section 213A of the INA, สำหรับรายงานเครดิตและคะแนนเครดิต, สำเนาใบรับรองภาษีส่วนบุคคลสามปีหลังสุดและข้อมูลบัญชีธนาคารที่แสดงอย่างมีประสิทธิภาพที่เขาสามารถรักษารายได้ตามที่ต้องการ.

นอกเหนือจากนี้, ภายใต้กฎการยื่นเสนอ ผู้ให้การสนับสนุนคำร้องพบว่ามีการได้รับสาธารณะประโยชน์( means-tested public benefits=Food stamps)เป็นเวลา 36 เดือนด้วยการยื่น Form I-864, หรือ ละเลยข้อผูกพันคราวที่แล้วในการสนับสนุนผู้อพยพ, จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนร่วมผู้ซึ่งไม่ได้รับสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวในระหว่างนั้น.

การยื่นเสนออื่นเปลี่ยนได้รวมไปถึงการจำกัดหมายศาลที่ต้องการ เมื่อก่อน USCISสามารถให้ข้อมูลบางอย่างจาก benefit-granting agencies(The systematic Alien Verification for Entitlements=ระบบการตรวจสอบคนต่างด้าวเพื่อรับสิทธิ์)และกลุ่มอื่นที่ได้รับอนุญาติการติดตามดำเนินการทางแพ่งต่อผู้ละเลยต่อการสนับสนุนและจำกัดประเภท/จำนวนสมาชิกในครัวเรือนผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถยื่นForm I-864A, สัญญาระหว่างผู้สนับสนุนและสมาชิกในครัวเรือน.

การดำเนินการสนับสนุนหนังสือรับรองต้องระบุผู้อพยพส่วนใหญ่ในครอบครัวและฐานการจ้างงาน ที่ตั้งใจอพยพ? แสดงให้เห็นว่า พวกเขามีการเงินอย่างเพียงพอและจะไม่กลับกลายมาเป็นภาระของรัฐ

ข้อมูลเพิ่ม: USCIS และ โปรแกรมให้ท่านเข้ามาดูข้อมูลข้างบนได้

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกา โปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

0
Comments

Leave a Reply