เกี่ยวกับเรา

เชื่อถือไว้วางใจทนายผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพทางกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีรศิลป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

เป็นสำนักงานทางกฎหมายที่มีความประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานฯ มีทนายความประจำ ณ สำนักงานกรุงเทพสำนักงานเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และผู้แทนของสำนักงานฯในจังหวัดเชียงใหม่
ทนายความของสำนักงานฯ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพของสหรัฐอเมริกาและมีรายชื่ออยู่ในประกาศของสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย และที่สำคัญ ทนายของสำนักงานฯ มีประสบการณ์ด้านกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาครอบคลุมทุกด้านมานานกว่าสิบปี

วีเจ เคล เป็นทนายที่ปรึกษา ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปี 2540 และทำงานให้กับสำนักงานในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส มีประสบการณ์ด้านกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองมานานกว่า 20 ปี อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญเรื่องการขอวีซ่าทำงานและการลงทุน อาทิ วีซ่าเอช 1 บีเอส การโอนถ่ายธุรกิจในกลุ่มบริษัทเดียวกัน การเข้าเมืองในกรณีการจ้างงาน วีซ่าการลงทุน และ พีอีอาร์เอ็ม (การรับรองแรงงาน) นอกจากนี้ วีเจ เคล ยังเป็นสมาชิกของสมาคมทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

จุดเด่นของสำนักงานวีรศิลปะ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทนายความของสำนักงานวีรศิลปะ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส สำนักงานฯ สามารถดำเนินการด้านวีซ่าและการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนาน และจะเป็นผู้แทนส่วนตัวของท่านในการติดต่อสื่อสารกับสถานฑูตสหรัฐอเมริกาในแต่ละประเทศ ผ่านพนักงานที่สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

สำนักงานวีรศิลป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

ขอรับรองได้ว่าครอบครัวของท่านที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับการบริการและดูแลอย่างดี สามารถตอบคำถามหรือข้อสงสัยอย่างรวดเร็ว โดยที่ท่านไม่ต้องวิตกกังวลแต่อย่างใด

สำหรับพลเมืองสัญชาติอเมริกัน

สำนักงานฯ ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องคู่หมั้นโดยความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ตามประเพณีนิยม และความสัมพันธ์แบบเพศเดียวกัน ท่านสามารถพาคู่หมั้นหรือสมาชิกในครอบครัวย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าท่านจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือสหรัฐอเมริกาก็ตาม
สำนักงานฯ เน้นการให้บริการเรื่องการติดต่อสื่อสารกับทางลูกความมาเป็นอันดับหนึ่ง ทนายจะคอยแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะของการยื่นขอวีซ่าของท่านตลอดกระบวนการยื่นขอ และพร้อมเสมอที่จะให้บริการตอบคำถามหรือข้อสงสัยโดยพนักงานชาวไทยที่สามารถสื่อสารและให้บริการแก่คู่หมั้นของท่านตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับพลเมืองสัญชาติไทย

สำนักงานฯ ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการทำงาน การเดินทางหรือการลงทุนในสหรัฐอเมริกาด้วยบริการยื่นขอวีซ่าธุรกิจ วีซ่าครอบครัว และ วีซ่าการลงทุน ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อสนองตอบความต้องการของท่าน โดยผ่านกระบวนการรับฟังและประเมินศักยภาพพร้อมกับเสนอทางเลือกที่จะทำให้ท่านสามารถเปิดดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา หรือ ให้บุตรหลานของท่านได้รับการศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ข้อควรระวัง

ท่านควรระมัดระวังการเลือกใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตการประกอบอาชีพด้านกฎหมายการอพยพย้ายถิ่นเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง โฆษณาให้การรับรองผลสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือยินดีคืนเงิน เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องจะทราบดีว่าการโฆษณาดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่ปราศจากจรรยาบรรณและคำกล่าวอ้างดังกล่าว เป็นโฆษณาที่เลื่อนลอยเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากทุกๆ กรณีที่ดำเนินการขออนุญาต ต้องใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างสูงในการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีมานานนับสิบปี และความสามารถเฉพาะของเราในการร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มทนายความด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งยืนยันว่า เรามีกลุ่มฐานความรู้ที่ทำให้เราสามารถทำงานและแก้ไขปัญหาได้ในเกือบทุกกรณี

ข้อสังเกตเพิ่มเติมคือ ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพของสหรัฐอเมริกาจะมีจรรยาบรรณในวิชาชีพในระดับที่สูงมาก พฤติกรรมที่ปราศจากจรรยาบรรณและคำกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยจะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบอาชีพ ซึ่งทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวจะไม่กระทำพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณอันจะนำไปสู่การถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อควรรู้

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันและสถานทูตอเมริกานั้น จะมีเพียงทนายความสัญชาติอเมริกันเท่านั้น ซึ่งในกรณีกระบวนการยื่นขออนุญาตมีปัญหาหรือติดขัด ทนายของสำนักงานฯ สามารถติดต่อและประสานงานได้โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกัน

ประเภทของวีซ่าการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่าคู่หมั้นเค 1
วีซ่าคู่สมรสไออาร์ 1 วีซ่าครอบครัว
กรณีการอุทธรณ์601เกี่ยวกับการค้าประเวณี
วีซ๋าการลงทุนเอช-1บี
วีซ่าแรงงานเฉพาะสาขาแอล-1 การโอนถ่ายธุรกิจในกลุ่มบริษัทเดียวกัน การอพยพย้ายถิ่นกรณีการจ้างงาน
อีบี-5 วีซ่าเพื่อการลงทุน

ติดต่อเรา

สำนักงานฯ หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการท่าน หากท่านประสงค์ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเผ่านช่องทางต่างๆ เช่นโทรศัพท์ ช่องทางวีดีโอแชต หรือ นัดหมายเข้าพบที่สำนักงาน