22 Feb โรงพยาบาลขาดแคลนแพทย์วัยหนุ่มสาว

โรงพยาบาลขาดแคลนหมอหนุ่มสาวเพราะการห้ามทำวีซ่าของ ทรี้มป์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ประธานาธิบดีทรั้มป์ได้ร่าง ประกาศยกเว้นวีซ่าผู้เข้าทำงานต่างชาติเกือบทุกประเภท กรณีนี้รวมถึงแพทย์ใน H-1B visas, ...

Continue reading

22 Feb USCIS เปิดตัวการปรับปรุงเว็บไซด์

USCIS

วันนี้, เราได้ปรับปรุงข้อมูล uscis.gov website ซึ่งเราออกแบบด้วยการป้อนข้อมูลจากผู้ขอและผู้ยื่นคำร้องรวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากความสะดวกง่ายต่อการหาข้อมูล website ...

Continue reading

22 Feb New York อาจฟ้องรัฐบาลต่อข้อจำกัด

New York อาจจะฟ้องรัฐบาลกลางต่อการจำกัดการเดินทางของชาวนิวยอร์ก ในเดือนกุมภาพันธ์ องค์บริหารทรั้มป์ขวางชาวนิวอยร์กจากการมีส่วนร่วมใน Trusted Traveler Program ...

Continue reading

22 Feb การชะลอคำสั่งที่ต้องปล่อยตัวเด็กที่ถูกคุมขัง

Detained Children in the US

ผู้พิพากษารัฐบาลกลางปฏิเสธความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ในการชะลอคำสั่งที่ต้องปล่อยตัวเด็กที่ถูกคุมขัง.ในวันเสาร์ผู้พิพากษา Gee ปฏิเสธคำร้องของทรัมป์ต่อการขยายกำหนดเวลาอีกครั้งเพื่อปล่อยตัวเด็กผู้อพยพจากการถูกควบคุมตัว ...

Continue reading

22 Feb รัฐบาลไทยอนุมัติการต่อวีซ่า

Immigration Waiver

รัฐบาลไทยอนุมัติการต่อวีซ่าที่มีผลออกไปในวันที่ 26 กันยายน 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมรัฐบาลไทยได้อนุมัติระยะเวลาผ่อนผันอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่ 26 กันยายน 2020 สำหรับบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยที่อยู่ในสถานะวีซ่าชั่วคราว ...

Continue reading

22 Feb กฎหมายใหม่ของบุตรทหารและเจ้าหน้าที่รัฐ

USCIS (กองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา) ได้นำกฎหมายใหม่เกี่ยวกับบุตรของทหารและเจ้าหน้าที่รัฐของอเมริกาที่ประจำอยู่นอกราชอาณาจักรอเมริกา ในวันที่ 18 กันยายน เราได้ปรับปรุงนโยบายแนะนำเกี่ยวกับความต้องการในที่พักอาศัยภายใต้หมวด 320 ...

Continue reading

22 Feb ทรั้มป์มีแผนลงโทษคนที่อยู่เกินกำหนดVisa

Immigration Waiver

ทรั้มป์ได้มีแผนการลงโทษวีซ่าที่อยู่เกินกำหนด เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชาวแอฟริกาและชาวเอเซียน ประธานาธิบดีทรั้มป์ออกคำสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศ ? ไม้ค์ ปอมปีโอ? และ รักษาการแผนกความมั่นคงแห่งชาติ ?เควิน แมกอสีแนน? ...

Continue reading

22 Feb DHS ยื่นข้อเสนอกฎรับรองของผู้ค้ำประกัน

DHS ยื่นข้อเสนอกฎการรับรองของผู้ยื่นค้ำประกันผู้ขอเข้าประเทศอย่างเข้มงวด ปฏิรูปดำเนินการค้ำประกันผู้อพยพจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันผลประโยชของคนอเมริกันที่เสียภาษี, ...

Continue reading

22 Feb การตัดค่าใช้จ่ายของUSCISทำให้งานค้างมาก

การตัดค่าใช้จ่ายของUSCISทำให้งานค้างเพิ่มขึ้นมากและการล่าช้าเลวมากขึ้น ?กองตรวจคนเข้าเมืองพยายามที่จะจัดการหลีกการพักงาน 70%ของพนักงาน ? 13,000 คน ย้อนหลังไปในเดือนสิงหาคม ถึงอย่างไรก็ตามรองผู้อำนวยการนโยบาย โจเซ็บ ...

Continue reading