โรงพยาบาลขาดแคลนหมอหนุ่มสาวเพราะการห้ามทำวีซ่าของ ทรี้มป์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ประธานาธิบดีทรั้มป์ได้ร่าง ประกาศยกเว้นวีซ่าผู้เข้าทำงานต่างชาติเกือบทุกประเภท กรณีนี้รวมถึงแพทย์ใน H-1B visas, ซึ่งบางคนมาเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 การประกาศที่เกี่ยวกับ แพทย์ เกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ต่อตัวบุคคลผู้ซึ่งติดโรคโควิด-19 และ ขณะนี้รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ได้รับการยกเว้นต่อการห้าม แต่เจาะจงต่อการแนะนำที่ในกรณีนี้เป็นที่ล่าช้าและไม่แน่นอน สถานกงสุลเรื่มอนุมัติ H-1B visas, ในวันที่ 16 กรกฎาคมหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศได้เผยแพร่คำแนะนำที่ยืนยันว่า doctors treating COVID-19 เป็นผู้ได้รับการยกเว้นต่อการห้าม อย่างไรก็ตาม, สถานกงสุลบางแห่งยังคงไม่ดำเนินการ doctors visas. ในโรงพยาบาล ความล่าช้าเพียงสองอาทิตย์สามารถที่จะสร้างวิกฤตการบรรจุคนทำงาน.

ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวีซ่า ของอเมริกาโปรดกรุณาติดต่อได้ที่ทางไลน์ ID: Virasin หรือส่งข้อความที่เว็บไซด์ Virasin.com โทร.095-2584186

 

0
Comments

Leave a Reply