Immigration Waiver

การอุทรณ์การเข้าเมือง I-601

ที่สถานทูต เจ้าหน้าที่กงสุลตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มที่ ในดุลพินิจพิจารณาของผู้ยื่นขอวีซ่า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบประวัติของผู้ยื่นขอวีซ่าให้เป็นไปตามกฎขอเจ้าหน้าที่กงสุล

ขั้นตอนในการตรวจสอบของผู้ยื่นขอวีซ่าว่าจะสามารถแสดงให้เห็นว่าไม่ได้กระทำการตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อเจ้าหน้าที่รับข้อความเกี่ยวกับข้อกล่าวหาซึ่งได้บอกเจ้าหน้าที่ไว้ว่าไม่ได้กระทำการตามความประพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหา ตามปกติแล้วข้อความนั้นมันไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้.

สำหรับหญิงสาวที่ไม่ได้เรียนจบสูงมาก ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครขอยื่นวีซ่าซึ่งพวกเธอได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน อาชีพ ซึ่งพวกเธอเหล่านี้จะถูกบททบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่พวกนี้เป็นอย่างแรก? หญิงสาวที่ทำงานในด้านบริการ อย่างเช่น เป็นผู้เสิร์พ หรือ นักนวดบำบัด ในถิ่นที่มีนักท่องเที่ยวสูง ในบางครั้งได้ถูกสันนิฐานว่ามีพฤติกรรมเป็นโสเภณี ซึ่งมันไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าเลย ให้เตรียมความพร้อมสำหรับข้อโต้แย้งข้อกล่าวหาหลักฐานในการพิสูจน์.

ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าได้ถูกกล่าวหาและไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้กระทำความผิดทางประเทศอเมริกาไม่สามารถยอมรับได้เพราะกฏหมายการเข้าเมืองมาตรา212(เอ)(2)(ดี)

ในหมวดนี้ป้องกันไม่ให้คนที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดในอดีตมาเป็นเวลา 10 ปี ได้รับอนุมัติวีซ่า.

ถึงแม้ว่าผู้ยื่นขอจะถูกปฏิเสธวีซ่าในกรณีนี้ แต่มันก็ยังไม่สิ้นสุด ยังสามารถที่จะยื่นอุทรณ์ต่อ

?ขอไม่กระทำความผิดในกรณีที่ถูกกล่าวหา?

ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนให้กับผู้ถูกปฏิเสธวีซ่ามากมายและได้รับการให้อภัยจากกองตรวจคนเข้าเมืองได้สำเร็จ.

ถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธเพราะกระทำความผิด กรุณาโปรดติดต่อสำนักงานของเรา

เมื่อคุณติดต่อมา เราจะสนทนาเกี่ยวกับจุดประสงค์ของคุณ

  • ก่อนที่จะยื่นคำร้อง จะต้องปรึกษาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้คุณ.
  • สำนักงานทนายความอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย เราจะต้องมั่นใจว่าคนในครอบครัวต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการครั้งนี้.
  • พนักงานของเรามีความรู้ในด้านภาษาไทย-อังกฤษ อย่างคล่องแคล่ว เราจึงมั่นใจว่าเอกสารต่างๆจะถูกแปลและการเตรียมการอย่างถูกต้อง.
  • ข้าพเจ้าจะเป็นคนดูแลในทุกกรณีและตรวจสอบทุกอย่างก่อนที่จะยื่นเรื่องไปที่หน่วยงานของรัฐอเมริกาอย่างเหมาะสม.
  • ลูกความสามารถส่งข้อความมาให้ข้าพเจ้าได้ทุกๆเวลาและรับประกันว่าจะได้รับการตอบกลับด้วยความรวดเร็ว.
  • ในฐานะที่เป็นทนายของคุณ จะมีหน้าที่ในการติดต่อไปที่หน่วยงานของรัฐอเมริกาอย่างเหมาะสม เมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น.
  • เราจะเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณ ก่อนที่จะไปให้การสัมภาษณ์ที่สถานทูต.
  • เราจะช่วยในการขอประวัติความประพฤติจากกรมตำรวจและนัดหมายการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล.

ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการของเรา โปรดกรุณาส่งข้อความมาให้เรา เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

    Consult with us today!