ชาวอเมริกันสามารถยื่นขอให้ญาติอพยพมาอเมริกาได้

ชาวอเมริกันสามารถยื่นขอวีซ่าให้คู่สมรสให้เดินทางมาอยู่อเมริกาได้ โดยไม่มีโควต้าในกรณีนี้ คู่สมรสจะเดินทางได้ทันทีเมื่อเรื่องได้รับอณุญาต สามารถที่จะอพยพมาได้ทันที คำถามอยู่ที่ว่าใครคือคู่สมรส หลักใหญ่ๆมีอยู่ 3 ประการในการพิจารณาว่าอะไรคือการแต่งงาน

คุณสมบัติจะต้องเป็นอย่างไร?

 1. คุณสมบัติของคู่สมรสในการขอวีซ่า การสมรสจะต้องถูกต้องในระหว่างที่อยู่ในเวลาการดำเนินการ หมายความว่าคู่สมรสจะต้องเป็นโสดก่อนที่จะแต่งงานและดำเนินการจะต้องถูกตามกฎหมายในสถานที่ยอมรับได้
 2. การแต่งงานยังคงดำรงอยู่เมื่อได้ถูกนำเสนอในการขอวีซ่าเข้าเมือง
 3. การแต่งงานจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงและไม่ใช่แต่งเพื่อประสงค์ในการขอวีซ่าเข้าเมือง

กระบวนการดำเนินวีซ่าของคู่สมรส

กระบวนการเริ่มด้วยชาวอเมริกันยื่นแบบฟอร์ม I-130 ในการยื่นขอในอเมริกาที่กองตรวจคนเข้าเมือง เอกสารที่ยื่นไปจะต้องมี รูปถ่ายพาสปอร์ต และเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์? ถ้าชาวอเมริกันหรือคู่สมรสต่างชาติเคยแต่งงานมาแล้ว เขาจะต้องมีเอกสารใบหย่ามาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการแต่งงานมาก่อนได้ยกเลิกไป หลังจากประมาณ 8 ถึง 10เดือนทางกองตรวจคนเข้าเมือง USCIS ในการพิจาณาการยื่นขอ I-130

ถ้าได้รับการอนุมัติ เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจะถูกส่งไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป เอกสารบุคคลและเอกสารสนับสนุนการเงินจะต้องยื่นให้ศูนย์วีซ่าแห่งชาติเพื่อการพิจารณา? หลังจากที่เสร็จสิ้นการพิจารณาและอนุมัติการยื่นเอกสารของผู้ขอ จะถูกส่งต่อไปยังกงสุลท้องถิ่นซึ่งจะเป็นที่อยู่ของคู่สมรส

กงสุลอเมริกาจะส่งรายละเอียดว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างเพิ่มเติมอีกจากคู่สมรส? เอกสารที่ต้องการคือ ?ใบตรวจแพทย์และเอกสารที่สำคัญต่างๆ หลังจากนั้นกงสุลจะนัดวันสัมภาษณ์ คู่สมรสจะต้องนำใบตรวจแพทย์ที่ปิดซอง และ พาสปอร์ตที่มีทุกเล่มมาแสดง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและสัมภาษณ์คู่สมรสเพื่อจะให้แน่ใจว่า ความสัมพันธ์ไม่ได้หลอกลวงและพยายามที่จะค้นหาเหตุผล ทีไม่สามารถจะยอมรับให้เข่าประเทศได้

เจ้าหน้าที่กงสุลจะแจ้งให้คู่สมรสทราบ ถ้าวีซ่าได้รับการอนุมัติ หลังจากที่สัมภาษณ์แล้ว ถ้าวีซ่าได้รับการอนุมัติ? เจ้าหน้าที่จะเอาพาสปอร์ตไปประทับตราวีซ่าใหม่? พาสปอร์ตที่ถูกประทับตรา ?วีซ่าแต่งงาน? จะถูกส่งไปให้คู่สมรสภายในหนึ่งอาทิตย์

ทำไมต้องจ้างเรา

พี่น้องเป็นเหมือนคู่สมรส พ่อแม่ (ถ้าเป็นชาวอเมริกันต้องอายุเกิน 21 ปี) และบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงาน (อายุต่ำกว่า 21 ปี) ของการยื่นขอเป็นคนอเมริกัน ?ในกรณีของลูกๆยังประกอบด้วยลูกบุญธรรมอายุต่ำกว่า 18 ปี ในเวลาที่ชาวอเมริกันแต่งงานกับผู้ปกครองของลูกบุญธรรมและลูกๆจะต้องอายุต่ำกว่า 16 ปี

ทีมของเราและผมได้ช่วยเป็นร้อยรายคู่สมรส (IR1 หรือ CR1)? เด็กๆ (IR2 หรือ CR2) และผู้ปกครอง (IR5) อพยพไปอเมริกา เมื่อคุณติดต่อสำนักงานของเรา? ทางเราจะมีการสนทนาเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ:

 • ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคุณ ?
 • กรอบเวลาสำหรับคนในครอบครัวของคุณในการย้ายถิ่นฐาน ?
 • จะมีปัญหาอื่น ๆ กับกรณีที่เราควรพูดคุยกันหรือไม่?

บริษัท ของเราจะทำอะไรให้คุณ

ในฐานะทนายความของอเมริกาที่มีใบอนุญาตซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคนย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองอเมริกา เราสามารถเป็นตัวแทนของคุณกับกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตอเมริกาในท้องถิ่น

 • ก่อนที่จะยื่นเรื่อง? เราจะมีการพูดคุย เพื่อจะคัดสรรตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
 • เรามีสำนักงานในกรุงเทพฯ จะต้องมั่นใจว่า สมาชิกในครอบครัวของคุณต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้
 • ด้วยความคล่องแคล่วทั้งสองภาษา ?มั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดจะถูกแปลและเตรียมพร้อมได้อย่างถูกต้อง
 • ข้าพเจ้าจะตรวจสอบเรื่องทั้งหมด ก่อนที่จะถูกส่งไปยังหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา
 • ลูกค้าสามารถส่งข้อความได้ตลอดเวลา จะได้รับการตอบกลับด้วยความรวดเร็ว
 • ในฐานะของทนาย จะทำการติดต่อหน่วยงานราชการของสหรัฐอเมริกา หากมีปัญหาเกิดขึ้นกับคดีนี้
 • เราจะจัดเตรียมความพร้อมให้สมาชิกในครอบครัวของคุณ ก่อนเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูต
 • เราจะช่วยยื่นเรื่องในการตรวจสอบประวัติจากกรมตำรวจและช่วยนัดวันในการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาล

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริการ โปรดส่งข้อความถึงเรา เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคุณ

  Consult with us today!