Ms. Huyen

Vietnam Representative

Ms. Huyen is currently a lecturer in Faculty of Law University of Economics and Law Vietnam National University. She is a country adviser for Vietnam and assists clients in U.S. visa and immigration matters

Ms. Huyen obtained her LL.B from the University of Economics and Law, Vietnam National University - Ho Chi Minh City and an LL.M in Kyushu University-Japan majoring in Economics and Business Law. Prior to her current position as a lecturer, Ms. Huyen was a tax consultant at Price Waterhouse Coopers Vietnam Ltd. and has worked at a major law firm in Singapore.

Vietnam is a growing vibrant country that is attracting a lot of foreign businesses attracted to its low crime rate, educated workforce, and inexpensive cost of living. Tourism and travel to Vietnam is also growing.

With increased openness to business and tourism, Americans have been visiting Vietnam in larger numbers. Some Americans who have visited Vietnam and have met someone who they want to spend the rest of their lives with. Visitor’s visas to the United States are difficult to obtain for most Vietnamese Citizens because they lack evidence of their intent to return back to Vietnam after they enter the United States.

A marriage between a Foreign National and a Vietnamese Citizen can be very time consuming. An option for American’s who want to marry their Vietnamese fiancé can file for a K-1 visa that will allow their fiancé to enter the United States for the purpose of marriage. The couple will have 90 days to get married once the Vietnamese citizen has entered the United States. Then they can proceed to file for U.S. Permanent Residency.

For U.S. Citizens who are already married to a Vietnamese Citizen, they can file for an IR-1 or CR-1 (Immediate Relative Spouse) visa. After approval, their spouse can enter the United States as a U.S. Permanent Resident. Immediate Relative petitions can also be filed for children and parents of U.S. Citizens.

The U.S. Embassy in Vietnam are known to be very stringent as a result of previous fraudulent cases. It is important for cases submitted to the U.S. Embassy be properly prepared and the evidence of the relationship properly documented.

Virasin and Partners can assist you with the application process. Nhu Thi Thu Huyen is legally trained and educated. Huyen obtained her LL.B and LL.M in Vietnam and Japan respectively. Huyen has experience working in international advisory and law firms. She is fluent in Vietnamese and English. She will assist your love one in Vietnam to properly prepare the evidence required for the submission. Our licensed U.S. Attorneys in Bangkok and Houston will submit the cases on your behalf. We have been practicing in the area of U.S. Immigration law for over 15 years.

Contact our law firm so that we can discuss your case.

Việt Nam ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ môi trường sống và làm việc an toàn, đội ngũ lao động chất lượng và chi phí sinh hoạt thấp. Theo đó, khách du lịch đến Việt Nam cũng không ngừng tăng.

Với xu hướng này, công dân Hoa Kỳ sang Việt Nam kinh doanh và du lịch ngày càng nhiều, và nhiều người trong số họ gặp gỡ và muốn kết hôn với công dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc xin visa vào Hoa Kỳ đối với công dân Việt Nam ngày càng khó khăn do họ không chứng minh được ý định quay trở về Việt Nam sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Hơn  nữa, thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài phức tạp và tốn rất nhiều thời gian, công sức. Công dân Hoa Kỳ muốn kết hôn với công dân Việt Nam có thể đăng ký visa K-1 cho phép vợ/chồng nhập cảnh Hoa Kỳ với mục đích kết hôn. Cặp đôi sẽ có 90 ngày tiến hành kết hôn ngay khi vợ/chồng quốc tịch Việt Nam nhập cảnh Hoa Kỳ. Sau đó họ có thể tiến hành đăng ký Công Dân Thường Trú Hoa Kỳ (U.S Permanent Residency).

Công dân Hoa Kỳ đã kết hôn với công dân Việt Nam có thể đăng ký visa IR-1 hoặc CR-1 (Immediate Relative Spouse) visa. Sau khi được phê duyệt,  người vợ/chồng có thể nhập cảnh Hoa Kỳ như Công Dân Thường Trú Hoa Kỳ. Visa này cũng có có thể được đăng ký đối với trẻ em và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ.

Cần lưu ý rằng Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam rất nghiêm ngặt đối với các đối với các trường hợp gian lận. Chính vì thế bước chuẩn bị hồ sơ nộp cho Đại Sứ Quán Hoa Kỳ kèm theo các giấy tờ và minh chứng là rất quan trọng.

Virasin and Partner cam kết hỗ trợ khách hàng quá trình nộp hồ sơ. Nhữ Thị Thu Huyền là tư vấn viên của chúng tôi tại Việt Nam, đã có bằng cử nhân và thạc sỹ luật tại Việt Nam và Nhật Bản và có kinh nghiệm làm việc tại các công ty tư vấn và công ty luật quốc tế sẽ hỗ trợ người thân của quý khách hàng tại Việt Nam chuẩn bị hồ sơ minh chứng cần thiết. Các Luật sư được phép hành nghề tại Hoa Kỳ của chúng tôi tại Bangkok và Houston sẽ thay măt quý khách hàng nộp hồ sơ. Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập cư Hòa Kỳ, chúng tôi cam đoan cung cấp dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.

Đừng chần chừ liên lạc với công ty chúng tôi để thảo luận trường hợp của bạn.