ถ้าคุณเป็นคนสัญชาติอเมริกัน คุณสามารถที่จะยื่นคำร้องเพื่อที่จะพาคู่หมั้นของท่านเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เพื่อจุดประสงค์ในการแต่งงาน โดยทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าทั้งคนอเมริกันและคู่หมั้นนั้นอยู่กันคนละประเทศต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายเกินขึ้นในการเดินทางและการติดต่อสื่อสารต่างๆ เพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ทางรัฐบาลจึงได้จัดทำวีซ่าที่เรียกว่าวีซ่าคู่หมั้นหรือK1ขึ้นมา

สำหรับคุณสมบัติของการขอวีซ่าคู่หมั้นหรือK1 ข้อแรกคือคนสมัครต้องเป็นคนสัญชาติอเมริกันและจะต้องพบกับคู่หมั้นด้วยตัวเองอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 2 ปี ข้อที่สองคือทั้งคู่จะต้องไม่มีพันธะใดๆในการแต่งงานนั้นหมายความว่าทั้งคู่ต้องอยู่ในสถานะที่เป็นโสด (ในกรณีที่เคยแต่งงานก็ต้องจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้ว) ?ข้อสุดท้ายคือคุณและคู่หมั้นต้องมีแนวโน้มที่จะแต่งงานกันหลังจากเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายในเวลา 90 วัน

กระบวนการเริ่มด้วยคนอเมริกันยื่นคำร้องแบบฟอร์ม ไอ-129 เอฟ ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่กองตรวจคนเข้าเมือง(ยูเอสซีไอเอส) ในซองเอกสารจะต้องบรรจุด้วยแบบฟอร์มที่ต้องการได้แก่ หนังสือเดินทาง รูปถ่าย เอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์และจดหมายส่วนตัวที่เซ็นชื่อแล้วว่าตกลงจะแต่งงานกัน เอกสารเหล่านี้จะส่งไปที่กองตรวจคนเข้าเมือง(ยูเอสซีไอเอส) เวลาของการประมวลผลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถถามทนายว่าการประมวลผลในระยะนี้ใช้เวลานานเท่าใด

ถ้าได้รับการอนุมัติแล้วใบสมัครจะส่งไปที่ศูนย์วีซ่าแห่งชาติเพื่อส่งต่อไปยังสถานทูตอเมริกาในประเทศที่คู่หมั้นคุณอาศัยอยู่ สถานกงสุลอเมริกาจะส่งรายชื่อของเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วยสูติบัตรตัวจริง บันทึกของตำรวจ และหลักฐานความเป็นโสด( ใบโสด )ที่สามารถรับรองได้ว่าคุณสามารถแต่งงานได้ตามกฎหมายของคู่หมั้นคุณ

หลังจากที่สถานทูตอเมริกาได้ตรวจสอบแล้วสถานกงสุลจะนัดสัมภาษณ์คู่หมั้นคุณ คู่หมั้นคุณจะต้องนำซองเอกสารที่ปิดผนึกซึ่งประกอบด้วยเอกสารใบรับรองทางแพทย์และหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์คู่หมั้นคุณเพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ใช่เป็นการหลอกลวงและมีแนวโน้มที่จะแต่งงานกัน ถ้าคู่หมั้นมีบุตรและคู่หมั้นต้องการที่นำบุตรไปประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย คู่หมั้นของคุณจะต้องยื่นเอกสารสำหรับบุตรของเขาด้วย

เมื่อสัมภาษณ์เรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะบอกผลทันทีว่าคุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่ ถ้าคุณได้รับการอนุมัติการออกวีซ่าประเภทคู่หมั้นหรือK1นี้ ?เจ้าหน้าที่จะเอาหนังสือเดินทางของคู่หมั้นคุณเพื่อไปประทับตราวีซ่าใหม่ คู่หมั้นคุณสามารถมารับใบหนังสือเดินทางภายในเวลา 5 วันในเวลาราชการ บุตรของคู่หมั้นคุณจะได้รับวีซ่า เค-2 ซึ่งจะได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศอเมริกาได้

คู่หมั้นคุณจะได้รับวีซ่าเป็นเวลาหกเดือน ?หลังจากคู่หมั้นคุณเข้าไปถึงอเมริกาแล้ว คุณท้งสองมีเวลา 90 วันที่จะแต่งงานกัน คู่หมั้นคุณจะต้องยื่นเอกสารเพื่อที่จะปรับสถานะเป็นผู้อยู่อาศัยถาวร( ที่เรียกว่า U.S. Permanent Resident )

7.6Robert Ravee Virasin
Robert Ravee VirasinReviewsout of 14 reviews

Contact Us

4 + 0 = ?